AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Welkom bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie

Het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie is een samenwerkingsverband van systeemtherapeuten, gespecialiseerd in de behandeling van relatie- en gezinsproblemen.

In 1986 werd het Instituut opgericht door zeven gezins- en relatietherapeuten, waarvan er twee nog steeds bij het Instituut werkzaam zijn. Het team is inmiddels uitgebreid en bestaat uit tien psychotherapeuten, ieder met een eigen aandachtsgebied.

Behalve voor gezins- en relatietherapie kunt u bij het Instituut terecht voor coaching, consultatie, supervisie en leertherapie. Tevens verzorgt het Instituut de door de NVRG erkende Opleiding Systeemtherapie.

STUDIEDAG 'OUDE VLAM, NIEUWE LIEFDE' GROOT SUCCES

De studiedag ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van het AIGR d.d. 11 november 2016 was een groot succes. De presentaties van de studiedag zijn te vinden op de pagina Downloads.

Naar aanleiding van de grote belangstelling voor de studiedag wordt in het voorjaar van 2017 een deel van de workshops herhaald. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een bericht via de contactpagina of houd u de website in de gaten.