AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Coachingsprogramma voor paren 'Van Impasse naar Vrijheid in Verbondenheid'

Een partnerrelatie vergt onderhoud en verzorging. Ieder stel dat langere tijd bij elkaar is, kent wel perioden waarin het samen niet soepel loopt. In het coachingsprogramma gaat u samen met andere paren aan de slag om de samenwerking tussen u beiden te versterken en elkaar weer terug te vinden als partners. Aan de groep nemen minimaal 3 en maximaal 5 stellen deel.

 

Voor wie?

Het coachingsprogramma is speciaal ontwikkeld voor partners, die met hun relatie in een impasse terecht zijn gekomen. Problemen of conflicten over bijvoorbeeld financiën, de kinderen, de (schoon)familie of seks komen steeds terug en leiden tot ruzies of periodes van onderlinge afstand. Doordat het voor beiden lastig is geworden goed met elkaar te communiceren, kunnen partners vaak ook hun ouderrol niet meer optimaal vervullen. Ook partners die weinig baat hebben (gehad) bij partnerrelatie therapie blijken te kunnen profiteren van het coachingsprogramma als vervolg- of aanvullende behandeling.

Waar?

De bijeenkomsten vinden plaats op het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, Prinsengracht 697 te Amsterdam.

Hoe lang, hoe vaak en wat zijn de kosten?

Het coachingsprogramma bestaat uit opeenvolgende seminars. U geeft u op voor een heel seminar. Aan het eind van dat seminar kunt u kiezen of u aan het volgende wilt deelnemen. De eerste twee seminars bestaan uit resp. 8 en 6 wekelijkse groepsbijeenkomsten op donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur.

Kosten eerste seminar (8 bijeenkomsten): E 595,= per persoon
Kosten tweede seminar (6 bijeenkomsten): E 449,= per persoon

Het is mogelijk om tussentijds in te stromen.

Hoe ziet het programma eruit?

Voorafgaand aan het programma vindt een afstemmingsgesprek plaats met de coaches. Daarin worden de wensen,verwachtingen en visie van de beide partners over de relatie in kaart gebracht. Elk van de bijeenkomsten begint met een inleiding of oefening, die vervolgens tijdens de sessie wordt uitgewerkt. De oefeningen zijn gebaseerd op evidence based methoden, zoals Emotionally Focused Therapy, de Gottman methodiek, Mindfulness Based Cognitieve therapie, Mindfulness Based Stress Reduction en de Compassietraining.
Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
- gedachten en verwachtingen over de ideale relatie;
- omgaan met meningsverschillen en conflicten;
- conflicten over de taakverdeling / verantwoordlijkheid;
- de tijd die de partners in elkaar investeren;
- intimiteit en seksualiteit.

Door wie?

Het coachingsprogramma wordt gegeven door:
- Marie-José van Lieshout (1959), psychotherapeut, sinds 2004 werkzaam bij het Amsterdams Instituut voor Gezins-en Relatietherapie. In het werken met echtparen gaat zij o.a. uit van EFT, de Gottman-methodiek en Schema-focused therapie.
- Albert Neeleman (1963), klinisch psycholoog, groepspsychotherapeut, systeemtherapeut en seksuoloog. Hij is sinds 2013 werkzaam bij het Amsterdams Instituut en heeft vele jaren ervaring in het werken met (groepen met) paren, ondermeer bij het voormalige Kenniscentrum voor Partnerrelatie & Psychiatrie, de Keerkring. Hij publiceerde over parengroepen en andere onderwerpen in vakbladen en handboeken.