AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Specialistische cursus deel 1: Partnerrelatie therapie

In de loop der jaren is er vanuit verschillende therapeutische perspectieven een rijk spectrum aan interventies ontwikkeld om partnerrelatie problemen te begrijpen en samen met de partners te helpen ontwarren. In deze cursus maakt u kennis met deze invalshoeken.

U leert de visie kennen van elk van deze perspectieven op het ontstaan van paarproblemen, de mogelijkheden voor verandering en de daarbij horende therapeutische attitude en vaardigheden.

Aan bod komen de volgende invalshoeken:

  •  De historische en culturele context van paartherapie, het romantisch ideaal en de confrontatie met verschillen in de relatie
  • Seksualiteit in de partnerrelatie
  • Het integratieve perspectief: de kwetsbaarheidscyclus
  • Het research based perspectief: het 'Sound Relationship House' van John & Julie Gottman
  • Het hechtingsperspectief: Emotionally Focused Therapy
  • Het transgenerationele perspectief
  • Het narratieve & dialogische perspectief
  • Communicatie en interactie: de schatkist van interventies

Het doel van de cursus is een breed repertoire aan diagnostiek en interventies te ontwikkelen, dat later kan inspireren tot verdere specialisatie.

Opbouw van de cursus

8 Bijeenkomsten van 4 uur en 1 bijeenkomst van een hele dag. 

Tijd en locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 9.00 - 13.00 uur,1 bijeenkomst vindt plaats van 9.00 - 17.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. De frequentie van de bijeenkomsten is eens in de maand.

Locatie: Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, Prinsengracht 697 in Amsterdam.

Status inschrijving

Start volgende cursus: 17 maart 2021 - vol.

Wij overwegen deze cursus opnieuw aan te bieden op korte termijn bij voldoende aanmeldingen. Neemt u contact op via het contactformulier, als u daarvoor belangstelling hebt. Dan houden wij u hiervan op de hoogte.