AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Opbouw Basiscursus Systeemtherapie

De Basiscursus Systeemtherapie bestaat uit 33 dagdelen van 4 uur en is opgebouwd uit een zestal inhoudelijke blokken:

  1. In het eerste blok staat de introductie in het systeemdenken centraal: Wat is de kern van systeemtherapie? Wat is de context en de positionering van het vak? We richten de focus eerst op normale gezinnen en de levensloopontwikkeling. Ook de inbedding van de eigen persoonlijk context komt aan bod.
  2. In het tweede blok maakt u kennis met de basisconcepten van de systeemtherapie vanuit de verschillende systeemtheoretische perspectieven en oefen je met de bijbehorende attitude en vaardigheden aan de hand van situaties uit de praktijk.
  3. In het derde blok wordt ingegaan op het proces van de systeembehandeling en het wetenschappelijk onderzoek daarnaar.
  4. Het vierde blok is gewijd aan de levensfasen. Aan de orde komen de verschuivingen in rollen en perspectief, die fase-overgangen met zich mee kunnen brengen.
  5. In het vijfde deel zoomen we in op de praktijk. Tal van belangrijke thematieken en doelgroepen komen naar voren die zich aandienen in de spreekkamer. Ook gaan we in op de organisatorische inbedding en het belang van het organiseren van de behandelcontext.
  6. De laatste dagdelen staan in het teken van ‘werk in uitvoering’ en evaluatie: aan de hand van de eindopdracht blikt u terug op wat u hebt geleerd en aandachtpunten voor de toekomst.

Tijd en locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 9.00 - 13.00 uur, enkele keren hele woensdagen van 9.00 - 17.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. De frequentie van de bijeenkomsten in de Basiscursus is eens in de twee weken.

Locatie: Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, Prinsengracht 697 in Amsterdam.

Accreditatie

De Basiscursus is geaccrediteerd door de NVRG. Accreditatie wordt eveneens aangevraagd bij SKJ.