AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Prijzen en tarieven

Totale cursuskosten Basiscursus en twee Specialistische cursussen: € 7.750,= (exclusief aanschaf literatuur, leertherapie en supervisie). (Indien apart: Basiscursus € 5.000,=, twee Specialisistische cursussen € 3.150,=).

Betalingsafspraken zijn mogelijk.

Voor leertherapie heb je 25 sessies nodig van 45 minuten, voor supervisie 3 series van 25 sessies. De eerste serie supervisie volg je bij één van onze opleiders/supervisoren. Dat is een groepssupervisie van 3-4 personen.

De kosten van supervisie zijn bij benadering € 130 per 60 minuten.