AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Specialistische cursus deel 2: Levensloop

Een mens is van verwekking tot dood in ontwikkeling. Dat geldt ook voor de relaties tussen mensen. Vandaar dat het nuttig kan zijn om systemen met een levensloopbril te bekijken. Een familielevenscyclus benadering kan helpen om op de toekomstige (risico)ontwikkeling van individuen en gezinnen te anticiperen.

De menselijke levensloop kent meerdere ontwikkelingslijnen. Deze lopen parallel aan elkaar door de uiteenlopende levensdomeinen heen (bijvoorbeeld familie, vriendschap, werk, scholing, seksualiteit). Ontwikkelingslijnen worden gekenmerkt door een reeks van transities, zoals verlies van maagdelijkheid in de seksualiteitslevenslijn of pensionering in de werklevenslijn. De ontwikkelingslijnen zijn voor mensen verschillend, omdat mensen verschillende transities meemaken met uiteenlopende uitkomsten. Zo trouwt bijvoorbeeld niet iedereen en wie dat wél doet, kan getrouwd blijven, een scheiding meemaken of verweduwd raken. De mogelijkheden en beperkingen die met elke overgang gepaard gaan, beïnvloeden de latere rondes van kansen en risico's.

Deze specialistische cursus verdiept zich in de specifieke systeemproblematiek die samenhangt met de ontwikkeling gedurende de levensloop. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Theoretisch kader voor het levensloopdenken en de benadering van de famlie levenscyclus
  • De seksuele ontwikkeling gedurende de levensloop
  • Dialogische en narratieve praktijken in de context van ontwikkeling in gezin en partnerrelatie
  • Het belang van intimiteit in de partnerrelatie, alternatieven voor monogamie & de impact van ontrouw op de partnerrelatie en het gezin in de verschillende levensfasen
  • De invloed van psychopathologie en somatiek van kinderen en volwassenen op het gezinssysteem
  • Seksueel diverse doelgroepen in de spreekkamer
  • De impact van ziekte op de levensloop in partnerrelaties en gezinnen

Tijd en locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 9.00 - 13.00 uur, een enkele keer van 9.00 - 17.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. De frequentie van de bijeenkomsten is eens in de maand.

Locatie: Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, Prinsengracht 697 in Amsterdam.

Status inschrijving

Start volgende cursus: januari 2022 - vol.