AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Welkom bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie

Het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie is een samenwerkingsverband van systeemtherapeuten, gespecialiseerd in de behandeling van relatie- en gezinsproblemen.

In 1986 werd het Instituut opgericht door zeven gezins- en relatietherapeuten, waarvan er twee nog steeds bij het Instituut werkzaam zijn. Het team is inmiddels uitgebreid en bestaat uit tien psychotherapeuten, ieder met een eigen aandachtsgebied.

Behalve voor gezins- en relatietherapie kunt u bij het Instituut terecht voor coaching, consultatie, supervisie en leertherapie. Tevens verzorgt het Instituut de door de NVRG erkende Opleiding Systeemtherapie.

SAVE THE DATE! SYSTEEMTHERAPIE: STATE OF THE ART - een serie workshops over actuele onderwerpen in de systeemtherapie

Op 11 november j.l. organiseerde het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie een studiedag ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. Op deze dag werd een keur aan workshops aangeboden over actuele onderwerpen in de systeemtherapie. Op veler verzoek herhalen we de serie workshops dit en volgend jaar, verspreid over drie dagen.

Data: vrijdag 9 februari en 23 maart 2018.

Tijdstip: 9.00 - 17.00 uur.

Locatie: Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, Prinsengracht 697 te Amsterdam.

Kosten: € 185 per per workshop, inclusief lunch en borrel. U kunt zich alleen inschrijven voor een hele dag.

Accreditatie is toegekend door de NVRG, de FGzPt en de NVvP.

Inschrijving: voor de workshop van 17 november via de link onderaan de pagina, voor de workshops in 2018 volgt de link nog.

Vrijdag 9 februari 2018

9.00 – 12.30 u: Mijn baby in hoofd en hart. Mentaliseren bevorderende groepstherapie voor ouders en hun jonge kind

Door: Mirjam Soons, Elma Verboom & Juud Jonckheer

13.30-17.00 u : Oude Vlam / Nieuwe Liefde? Seks & midlife

Door: Albert Neeleman & Minke de Boer

Vrijdag 23 maart 2018

9.00 -12.30 u: 'Blijf leven, of ga dood!' Over chronische ziekte in de partnerrelatie

Door: Christien de Jong & Leo Gualthérie van Weezel

13.30 - 17.00 u: Gezin en onbegrepen lichamelijke klachten

Door: Ellen Kohnhorst & Frans Holdert

De workshops worden voorgezeten door Mirjam Soons en Reinout Graaff.

Inschrijven via deze link
Beschrijving Workshops AIGR 2018.pdf