AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Welkom bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie

Het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie is een samenwerkingsverband van een aantal systeemtherapeuten, gespecialiseerd in de behandeling van relatie- en gezinsproblemen.

In 1986 werd het Instituut opgericht door zeven gezins- en relatietherapeuten, waarvan er één nog steeds bij het Instituut werkzaam is. Het team bestaat momenteel uit elf systeemtherapeuten, ieder met eigen aandachtsgebieden en deskundigheden. Het plezier en de waarde van samenwerken zijn al die jaren hoog in het vaandel blijven staan. Het aanbod van deskundige hulp- en dienstverlening is over de jaren uitgebreid.

Behalve voor gezins- en relatietherapie kunt u bij het Instituut terecht voor coaching, consultatie, supervisie en leertherapie. Tevens verzorgt het Instituut onder andere een door de NVRG erkende Opleiding Systeemtherapie, een Opleiding tot Supervisor Systeemtherapie en geregeld workshops rond diverse thema's.