AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Welkom bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie

Het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie is een samenwerkingsverband van systeemtherapeuten, gespecialiseerd in de behandeling van relatie- en gezinsproblemen.

In 1986 werd het Instituut opgericht door zeven gezins- en relatietherapeuten, waarvan er twee nog steeds bij het Instituut werkzaam zijn. Het team is inmiddels uitgebreid en bestaat uit twaalf systeemtherapeuten, ieder met eigen aandachtsgebieden en deskundigheden.

Behalve voor gezins- en relatietherapie kunt u bij het Instituut terecht voor coaching, consultatie, supervisie en leertherapie. Tevens verzorgt het Instituut de door de NVRG erkende Opleiding Systeemtherapie, de Opleiding tot Supervisor Systeemtherapie en workshops rond diverse thema's.


 

HET VERBALE VOORBIJ

Studiemiddag over het lichaam en nonverbale technieken in (systeem)therapie met workshops van Flip Jan van Oenen, Bruno Hillewaere, Erik van der Elst en anderen.

Afscheidssymposium voor Marian Ploegmakers

Datum: 21 juni 2022 van 13.00 – 20.30 uur

Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 in Amsterdam

Zie AGENDA voor meer informatie en aanmelding