AIGR

Gezins- en relatietherapie

Systeemtherapie kan helpen bij veel verschillende problemen. Het Instituut richt zich vooral op ingewikkelde gezins- en relatieproblematiek. Het kan bijvoorbeeld gaan om ernstige problematiek met escalerende conflicten; individuele problemen die de partnerrelatie of de familierelaties verstoren; partnerrelatieproblematiek die al jaren bestaat en waarbij eerdere therapie te weinig resultaat heeft gehad of problemen met (een van) de kinderen die een grote druk leggen op het hele gezin.

Soms staan relatie- of gezinsproblemen niet op de voorgrond, maar geven individuele problemen zodanige zorgen en complicaties dat het betrekken van de naasten van groot belang is. Bij individuele problemen kan dan gedacht worden aan psychische klachten van partners zoals een ernstige depressie, aan ernstige lichamelijke aandoeningen zoals kanker bij gezinsleden of bijvoorbeeld aan ADHD of eetstoornissen bij kinderen.

pexels-chait-goli-1796708crop.jpg
vondelpark-stel-bankje.jpg

Over gezins- en relatietherapie

Gezinstherapie en relatietherapie zijn vormen van systeemtherapie. Bij systeemtherapie gaat men er van uit dat klachten of problemen samenhangen met de omgeving, het ‘systeem’ waarin zij optreden.

Bij wie komt u in behandeling?

U zult meestal in behandeling komen bij één van onze therapeuten. Er is echter ook een mogelijkheid behandeling te krijgen door een koppel van twee therapeuten. Deze zogenaamde ‘co-therapie’ heeft een aantal voordelen.

Over de therapie

Na het eerste gesprek vinden de sessies veelal eens in de twee weken plaats. De sessies duren doorgaans vier tot zes kwartier en worden over het algemeen tijdens kantooruren gepland. In de eerste gesprekken worden uw zorgen, klachten en/of problemen verhelderd.

Aanmelden

U kunt zich op dit moment weer aanmelden als u de gesprekken zelf kunt betalen. Ook hebben wij beperkt ruimte voor nieuwe cliënten als u de gesprekken door uw verzekering vergoed wilt krijgen.

Wel moet u rekening houden met een wachtlijst van enkele maanden.