Over de therapie

Na het eerste gesprek vinden de sessies veelal eens in de twee weken plaats. De sessies duren doorgaans vier tot zes kwartier en worden over het algemeen tijdens kantooruren gepland.

In de eerste gesprekken worden uw zorgen, klachten en/of problemen verhelderd. Hoelang bestaan ze al? Hoe komen ze tot uiting? Wat is uw verklaring ervoor en wat heeft u zelf al geprobeerd om ze te verhelpen?

Naast de redenen waarvoor u zich aanmeldt komt ook aan bod hoe u elkaar hebt leren kennen, uit welk soort gezin u zelf afkomstig bent, wat de krachtige kanten zijn van uw relatie en wat u in moeilijke tijden heeft verbonden en overeind gehouden.

In de praktijk zijn 15 sessies meestal voldoende om de problemen te verhelderen en deze zo mogelijk te helpen veranderen. Belangrijk is te beseffen dat zo’n proces alleen kans van slagen heeft als u zelf bereid bent een actieve bijdrage te leveren.

Dat kan door mee te denken in de therapie, onder woorden te brengen wat er in u omgaat of u te verplaatsen in uw partner of uw kinderen. Het kan ook zijn dat u een opdracht mee naar huis krijgt. Vaak blijkt dat, door samen iets te ondernemen, weer meer ruimte komt voor wat u met elkaar verbindt.