Coaching

Coaching is erop gericht mensen, teams en/of organisaties met een bepaald leerdoel vooruit te helpen.

Waar opleiding en training meestal gaan over het vergaren van specifieke kennis en vaardigheid, en therapie over het werken aan bepaalde klachten en zorgen, is coaching een manier om gewenst gedrag te ontwikkelen, bewustzijn te laten groeien of bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren.

 

Scherper kompas

De coaching kan gericht zijn op een gewenste verandering, bijvoorbeeld in de cultuur van een organisatie, de samenwerking tussen staf en een raad van bestuur, de omgang met de eigen workload of het grenzen leren stellen in het werk of privéleven.

Een coach van het AIGR zal met u zorgvuldig nagaan hoe u zich kunt herpositioneren, rekening houdend met de belangrijke aspecten van de context waarin u functioneert. Zo zet de coach zich in om u te helpen uw kompas te bepalen als individu, als team of organisatie, om uw doelen of gewenste ontwikkeling te bereiken.