Leertherapie

Leertherapie is therapie voor therapeuten, veelal in het kader van een opleiding. De NVRG heeft een leertherapie verplicht gesteld om het lidmaatschap te kunnen behalen. Deze bestaat uit tenminste 25 sessies van 45 minuten of een equivalent daarvan.

Onderzoek toont aan dat effectieve behandelingen nauw samenhangen met het vermogen van de therapeut om een constructieve werkrelatie aan te gaan en te kunnen afstemmen op de behoeften van het systeem. De persoon van de therapeut is dus tegelijkertijd het instrument in de therapie.

Leertherapie besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de persoon van de therapeut en diens kwetsbare en krachtige kanten.

Hoe werken de sessies?

Anders dan bij een gewone of curatieve therapie hoeven er bij leertherapie geen klachten of bezorgdheden te spelen waarvoor u in behandeling gaat. Het doel is immers om het inzicht in het eigen functioneren als systeemtherapeut te bevorderen. U staat stil bij wie u bent als persoon, hoe u zo geworden bent en hoe dit te maken heeft met uw beroepskeuze. Ook belangrijke levensgebeurtenissen en omstandigheden komen ter sprake. En uw systeem: de relaties met uw ouders, andere opvoeders, broers en zussen, wie van deze mensen belangrijk voor u zijn en wie u wellicht eens wilt uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek.

Zelf betalen en privacy

Leertherapie betreft een opleidingssituatie en wordt dus niet vergoed door de zorgverzekeraar. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig, er is niet (per se) sprake van een DSM-stoornis en de behandeling is vrijwillig. Wat besproken wordt valt onder de privacyregelgeving. Er gaat dus geen inhoudelijke informatie naar de opleiding of de NVRG, met uitzondering van de mededeling dat aan de vereiste leertherapie voldaan is, zodra deze is afgerond.

 

Frans Holdert

Albert Neeleman

Juud Jonckheer

Ellen Kohnhorst