Welke klachten en problemen?

Systeemtherapie kan helpen bij veel verschillende problemen. Het Instituut richt zich vooral op ingewikkelde gezins- en relatieproblematiek.

Het kan bijvoorbeeld gaan om problematiek met escalerende ruzies, individuele problemen die de partnerrelatie of de familierelaties verstoren, partnerrelatie problemen of zorgen rond (één van) de kinderen die een grote druk leggen op het hele gezin.

Soms staan relatie- of gezinsproblemen niet op de voorgrond, maar geven individuele problemen zodanige zorgen en complicaties dat het betrekken van de naasten van groot belang is.

Bij individuele problemen kunt u denken aan psychische klachten bij de partner of een gezinslid, zoals bijvoorbeeld een depressie, ADHD of een eetstoornis bij één van uw kinderen of klachten, die voortkomen uit de confrontatie met een lichamelijke ziekte.