Publicaties

Vanuit ieders expertise hebben wij door de jaren heen wij onze ervaringen beschreven in diverse publicaties.

 • Holdert, F.(1992).Over hubris in de gezinstherapie. Systeemtherapie 1992, 3, 4. p.209-223.
 • Holdert, F.(1996). Psychose en Gezinstherapie: Kaartlezen tijdens het invoegen. Systeemtherapie 1996, 8:2 p71-81.
 • Holdert, F.(2004). Liefde en Psychose: net als iedereen? Uit: Adolescenten en de Liefde, ed. Roosen, Savenije, Kolman en Beunderman, Van Gorcum ISBN 9023240073.
 • Holdert, F (2008). Psychiatrische Problemen. In: Savenije A, Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red). Handboek systeemtherapie. De Tijdstroom Utrecht, 2008, p 609-620.
 • Jong, CF de, Gualthérie van Weezel, LM (2009). Diagnostiek en Behandelplan. In: Haes, JCJM De e.a.(red). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Assen, Van Gorcum.
 • Gualthérie van Weezel, LM, Jong, CF de (2009). Persoonlijkheidsstoornissen. In: De Haes, JCJM e.a. (red). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie, handboek voor de professional. Assen,Van Gorcum.
 • Gualthérie van Weezel, LM, Garssen, BA, Jong, CF de (2005). Psychotherapie voor mensen met kanker. In: Schene, AH e.a. (red). Jaarboek voor Psychiatrie en psychotherapie 2005-2006. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
 • Gualthérie van Weezel, LM, Jong, CF de, Heuvel, F. (2004). In: Pool, G. e.a. (red). Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen.Van Gorcum, Assen.
 • Gualthérie van Weezel, LM, Jong, CF de (2008). Ziekte. In: Savenije A, Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red). Handboek systeemtherapie. De Tijdstroom Utrecht, 2008, p 609-620.
 • Gualthérie van Weezel, LM & Jong, CF de (2014). Ernstige ziekte. In: Savenije A, Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red). Handboek systeemtherapie (2e druk). De Tijdstroom Utrecht, 2014, p 705-715.
 • Bout, J., Toering, I., & Neeleman. A. (2008). Five monsters in a group: Working with couples in an inpatient group programme. Clinical Psychology Forum 189, 41-45.
 • Conradi, H.J., De Jonge, P., Neeleman, A., Simons, P. & Sytema, S. (2011). Partner attachment as a predictor of long-term response to treatment with couples therapy. Journal of Sex & Marital Therapy 37, 286–297.
 • Graaf, J.C. de, Neeleman, A.J.F. & Gianotten, W.L. (2020). Seksualiteit bij ouderen. In: Visser M, Kok AAL, Spies PE, Buurman BM (red.)  Inleiding in de gerontologie en geriatrie. 6e herz druk. Bohn Stafleu van Loghum, p167-71.
 • Graaf, H. de, Neeleman, A. & Haas, S. de (2009). De seksuele levensloop. In: L.Gijs, W.Gianotten, I.Vanwesenbeeck & Ph.Weijenborg (red.) Seksuologie. Houten: BSL p.157-179.
 • Graaf, H. de, Neeleman, A., Vennix, P. &  Son-Schoones, N. van (2004). De seksuele levensloop. In: Gijs, Gianotten, Vanwesenbeeck & Weijenborg (red.) Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum p.167-190.
 • Kroon, W. & Neeleman, A. (2021). Het plezier van opleiden. Voorwoord. Systeemtherapie 33, 1, p.1-6.
 • Neeleman, A. (1993). “Oud is in bij hulpverleners. Plezier in het werken met ouderen.” Denkbeeld 1993/1 p.21-23.
 • Neeleman, A. (1994). “Het leeftijdsloze onbewuste. Over Sigmund Freud en de ouderdom.” Denkbeeld 1994/1 p.20-23
 • Neeleman, A. (1995). Bespreking ‘Mutuality in families: a framework for continued growth in late life’ van M.S.W. Greenberg. Systeemtherapie 7, 107-108.
 • Neeleman, A. (1997). “Elizabeth Loftus gooit kind met het badwater weg” Volkskrant 21/10/97
 • Neeleman, A.J.F. (2001). “Sekstherapie met ouderen.” Systeemtherapie 12 1 p.29-44.
 • Neeleman, A.J.F. (2001). “Sekstherapie met senioren.” Tijdschrift voor Seksuologie 25/1 p.16-25.
 • Neeleman, A.J.F. (2001). “Lastige lust?” In: P.Vlaardingerbroek e.a. (red.) Handboek Huisvestiging en Verzorging van Ouderen. Amsterdam: Elseviers Bedrijfs Informatie HVO 48/71 IV 2.7 1-52.
 • Neeleman, A.J.F. (2002). “Lust op leeftijd” In: V.G.M. Chel & C.W. van Vliet-Vlieland: Ontwikkelingen in de Geriatrie. Boerhaave Commissie, Leiden. p.115-128
 • Neeleman, A.J.F. (2003). “Van lust en leed. Groepstherapie bij seksuele disfuncties.” T. Berk e.a. (red.) Handboek Groepspsychotherapie 2003 Houten: Bohn Stafleu Van Loghum P7.1-44.
 • Neeleman, A. (red.) (2006). Werkboek schematherapie. Leeuwarden: Centrum Specialistische Behandelingen, GGZ Friesland Noord.
 • Neeleman, A. (2006) Recensie van Dirkx, J., & Heuves, W. (Red.) (2005). Het nieuwe taboe. Psychoanalyse, lichaam en seksualiteit. Tijdschrift voor Seksuologie 1
 • Neeleman, A.J.F. (2007). Seksualiteit. In: Pot, Kuin & Vink (red.) Handboek Ouderenpsychologie Utrecht: De Tijdstroom p.235-252.
 • Neeleman, A.(2007). Recensie van internationaal congres ‘The Good Enough Couple’. Systeemtherapie 18 252-255
 • Neeleman, A.J.F. (2007). Seksualiteit als thema in de behandeling van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie 4 p233-240.
 • Neeleman, A.J.F. (2008). Seksueel functioneren van mensen met een Borderline Persoonlijkheids Stoornis. Tijdschrift voor Seksuologie 32, 73-79.
 • Neeleman, Albert (2008). Better than Ever by Bernie Zilbergeld and George Zilbergeld (boekbespreking). Archives of Sexual Behaviour 37:988–989.
 • Neeleman, A. (2009). Recensies van Diamond, Blatt & Lichtenberg (eds) ‘Sexuality and attachment’ en White & Schwartz (eds) Attachment and sexuality in clinical practice Tijdschrift voor Seksuologie 33, 1 48-51.
 • Neeleman, A. (2009). Recensie van Clulow (ed) ‘Sex, attachment and couple psychotherapy’ Tijdschrift voor Seksuologie 33, 4, 297-299.
 • Neeleman, A. (2011). Langdurige liefde en de lust: De seksualiteit van ouderen in of na een meerjarige relatie. In A. Swinnen (red.) Seksualiteit van ouderen: een multidisciplinaire benadering. Amsterdam University Press, p.54-82.
 • Neeleman, A. (2011). Recensie van Smit, Brinkman, Rümke & De Knecht-van Eekelen ‘Oud worden met hiv’ Tijdschrift voor Seksuologie 35, 1, 48-49.
 • Neeleman, A. (2011). Mijn gehechtheid aan Bère Miesen. In Pionieren in het donker. Liber Amicorum Bère Miesen. Uitgeverij SWP, Amsterdam p.58-60.
 • Neeleman, A. (2011). Het onderzoek naar parengroepstherapie. Congresreader De Stam en De Loten. Beilen: De Keerkring, p.21-40.
 • Neeleman, A. (2011). What’s in a name? Contextuele Berichten, 16, 7-9.
 • Neeleman, A. (2013). De rol van partnerfactoren en gezondheidsfactoren in seksuele achteruitgang en ontevredenheid bij ouderen. Tijdschrift voor Seksuologie 37, 2, 66.
 • Neeleman, A. (2014). Boekbespreking Appignanesi (2011) All about love. Anatomy of an unruly emotion. Tijdschrift voor Seksuologie 38, 2, 99-100.
 • Neeleman, A. (2014). Boekbespreking Carlson & Sperry (2010) Recovering Intimacy in love relationships. Tijdschrift voor Seksuologie 38, 3, 139-140.
 • Neeleman, A. (2016). Seks in context. https://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/nieuws/artikelen-in-andere-tijdschriften/item/53-seks-in-context
 • Neeleman, A. (2017). Een nationale studie naar seks, seksuele gezondheid en relaties onder ouderen in Australië. https://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/nieuws/artikelen-in-andere-tijdschriften/item/641-en-nationale-studie-naar-seks-seksuele-gezondheid-en-relaties-onder-ouderen-in-australie
 • Neeleman, A. (2019). Practice based evidence based practice – Navigating complexity in feedback-informed systemic therapy. Studiemiddag met Robert van Hennik. Systeemtherapie, 31, 2, 128-130.
 • Neeleman, A. (2019). Als Amor de draad kwijtraakt. Boekbespreking. Systeemtherapie, 31, 3, 189-191.
 • Neeleman, A. (2020). Speaking actually – Towards a new ‘fluid’ common-sense understanding of relational becomings. Boekbespreking. Systeemtherapie, 32, 4, 281-283.
 • Neeleman, A. (2021). New steps to an ecology of mind – systemische wortels in een woelige wereld. NVRG congres 2020. Congresverslag. Systeemtherapie, 33, 1, 137-139.
 • Neeleman, A. & Boer, M. de (2018). Seksuele disfuncties. In: R Oude Voshaar, R vd Mast, M Stek, F Verhey & M Vandenbulcke (red.). Handboek Ouderenpsychiatrie (4e druk). Utrecht: De Tijdstroom, p.643-668.
 • Neeleman, A. & Bout, J. (2008). Parengroepstherapie. In: Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E.T.M. (red.) Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom, p.453-461.
 • Neeleman, A. & Bout, J. (2014). Parengroepstherapie. In: Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E.T.M. (red.) Handboek Systeemtherapie (2e, herziene editie). Utrecht: De Tijdstroom, p.481-492.
 • Neeleman, A. & Hoeve, M van (1999). Samen sterk? Een co-therapie relatie in groep en supervisie. Groepspsychotherapie 33 (1), 49-58.
 • Neeleman, A. & Huitema-Nuijens, N. (2016). Seksualiteit. In: Vink, Kuin, Westerhof, Lamers & Pot (red.) Handboek Ouderenpsychologie (2e, geheel herziene druk). Utrecht: De Tijdstroom p.271-295.
 • Neeleman, A. & Siegers, P. (2021). De relationele lenigheid van Ellen Aptroot. Systeemtherapie 33, 2, 186-192.
 • Neeleman, A. & Toering, I. (2010). Als de liefde heeft toegeslagen... Parengroepsbehandeling bij huiselijk geweld. Tijdschrift voor Psychotherapie 36, 4, 230-244.
 • Neeleman, A. & Toering, I. (2010). Seksuele disfuncties. In: R vd Mast, Th Heeren, M Kat, M Stek  en F Verhey (red.). Handboek Ouderenpsychiatrie (3e druk), De Tijdstroom, Utrecht, p437-453.
 • Neeleman, A. & Toering, I. (2012). Als de liefde heeft toegeslagen... Groepsbehandeling voor paren met geweld in hun relatie. In: Koenraadt, F., Lancel, M. & Jager B. de (red.). Gewelddadige vrouwen. De schaduwzijde van Venus. (Pp129-145). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 • Stratum, N. van & Neeleman, A. (2015). European Summer School in Family Therapy. Systeemtherapie 27 (1) 46-49
 • Weerd, H. de, Toering, I. & Neeleman, A. (2007). Mijn kleur, jouw vorm, ons beeld. Beeldende therapie met echtparen. Systeemtherapie 19, 3, 146-164.
 • Savenije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M.(red.) (2008). Handboek systeemtherapie. De Tijdstroom, Utrecht.
 • Savenije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M.(red.) (2014). Handboek systeemtherapie, tweede, geheel herziene druk. De Tijdstroom, Utrecht.
 • Savenije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M.(2018). Systemisch werken. Een relationeel kompas voor hulpverleners. De Tijdstroom, Utrecht.
 • Roosen, C.J.A., Savenije A., Kolman, A., Beunderman, R.(red.) (2008). Adolescenten en respect: psychotherapie met adolescenten. Assen: van Gorcum.
 • Roosen, C.J.A., Savenije A., Kolman, A., Beunderman, R. (red.) (2004). Adolesenten en de liefde: psychotherapie met adolescenten. Assen: van Gorcum.
 • Roosen, C.J.A., Savenije, A., Kolman, A., Beunderman, R.(red.) (2001) Over een grens: psychotherapie met adolescenten. Assen: van Gorcum.
 • Beunderman, A., Savenije, A., Rijke, F. de, Willems, P. (red.) (2007). Interculturalisatie in de Jeugd-GGz: wat speelt er?
 • Beunderman, A., Savenije, A., Mattheijer, M., Willems, P. (red.) (2004). Meer kleur in de Jeugd-GGz. Assen: van Gorcum.
 • Ende, M. van den & Savenije, A.(2002). Zwijgen versus spreken: geheimen als copingmechanisme bij biculturele adolescenten. Systeemtherapie, 14, 4, p.229-245 
 • Savenije, A. (2009). Interventies vanuit de systeemtherapie. In: J.C.J.M. de Haes, L.M. Gualthérie van Weezel, R. Sandeman, H.B.M. van de Wiel (2001). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie: Handboek voor de professional. Assen: van Gorcum
 • Savenije, A. (1999) ‘De opleiding tot systeemtherapeut is goed als….’: een onderzoek naar het begrip ‘kwaliteit’. Systeemtherapie, 11,2, p.72-86
 • Savenije, A. (1995). De gezinstherapie van de toekomst. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 6, p. 423-429.
 • Westenberg, P.M., Jonckheer, J., Drewes, M.J., Siebelink, B.M., Treffers, Ph.D.A. (1998). Personality development: theoretical, emperical and clinical investigations opf Loevinger's concept of ego development. Earlbaum Publishers Mayway, New Yersey.
 • Westenberg, P.M., Drewes, M.J., Siebelink, B.M., Treffers, Ph.D.A., Jonckheer, J., Goedhart, A.W. (2000). Zinnenaanvullijst Curium (ZALC): een instrument voor het meten van ego-ontwikkeling. Swets & Zeitlinger Test Publishers.
 • Oenen, van, F.J. (2001). Het brein als bron van inspiratie. In: Het Brein. (red. R. van Gelder). Uitgave Hersenstichting Nederland, Den Haag.
 • Oenen, van, F.J. , Nyssen, Y., Achilles, A. & Bernardt, C. (2006). Crisisinterventie bij psychose. In: B. van Meijel en T. Kuipers: Zorg rondom schizofrenie, 79-93. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Oenen, van, F.J. & Bernardt, C. Veranderingsgerichte crisisinterventie; visie, methoden en technieken.  In R.A. Achilles, R.J. Beerthuis & W.M. van Ewijk (Red.) (2006). Handboek spoedeisende psychiatrie (pp. 79-127). Amsterdam: Benecke.
 • Oenen, van, F.J., Dam, van, A.M., Bernardt, C. & Post, van der, L. (2006). Spoedeisende ambulante hulp bij suïcidepogingen en levenstwijfel. In: van Heeringen (red.) Handboek suïcide, 189-231. Utrecht: de Tijdgeest.
 • Oenen, van, F.J., Bernardt C. & Post, van der, L. (2007) Praktijkboek crisisinterventie: de kunst van het interveniëren in moeilijke behandelsituaties in de spoedeisende psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Oenen, van, F.J. & Bernardt, C. Veranderingsgerichte crisisinterventie; visie, methoden en technieken.  In R.A. Achilles, R.J. Beerthuis & W.M. van Ewijk (Red.) (2011). Handboek spoedeisende psychiatrie, tweede editie (pp. 71-85). Amsterdam: Benecke.
 • Oenen, van, F.J,  Bernardt, C. & J. Cornelis (2014). Crisisinterventie en omgaan met suicidaliteit. Handboek Systeemtherapie red. Savenije et al, 2e druk, pp 759-775. De Tijdstroom, Utrecht.
 • Cornelis,J., Oenen, F.J. van & C Bernardt (2014). Systemisch werken in een psychiatrische context. Handboek Systeemtherapie red. Savenije et al, 2e druk, pp 717-733. De Tijdstroom, Utrecht.
 • Oenen van, F.J., Deursen van, S., Cornelis, J. (2014). De rol van de Psychiater; Medisch, Contextueel en Persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, jaargang 56, 728-735.
 • Oenen van, F.J, Cornelis, J. (2015). Verandering door verrassing: crisis. In: Meekeren, van, E. en Baars, J. (red): De ziel van het vak, pp 167-175. Amsterdam: Boom.
 • Cornelis, J. en Oenen van, F.J. (2015). Vastlopende behandelingen. In: Meekeren, van, E. en Baars, J. (red): De ziel van het vak, pp 191-198. Amsterdam: Boom.
 • Oenen, F.J. van, Seur, H.C. & Hommersom, H.W.J. (1992). Gezinstherapie: rechttoe-rechtaan de cirkel rond. Systeemtherapie, 2, 66-83.
 • Oenen, F.J., van (1994) ‘Het gezin in analyse’, ‘Het taaie ongerief’, ‘Mogelijke en onmogelijke hulpvragen’. Psychologie, 13e jaargang.
 • Oenen, F.J. van, Bernardt, C. & Post, L. van der (1995). Zorgwekkende zorgmijders; een behandelmodel voor zorgmijdende chronisch psychiatrische patiënten. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 50, 595-608.
 • Oenen, F.J. van (2000). Boekrecensie ‘Spoedeisende Psychiatrie’, Medisch Contact 27/28, 55e jaargang.
 • Oenen, F.J., van (2001) ‘Aan de grenzen van het voorstelbare’. Fysioscoop, 27e jaargang, 2;8-9.
 • Oenen, F.J. van (2001),  Het miskende relatie-instinct. Systeemtherapie,  1 jaargang 13, 4-28.
 • Oenen, F.J. van (2004) Waanwandel. Verkorte versie referaat ter gelegenheid van van Helsdingenprijs. MGv, 8.
 • Oenen, van, F.J., Bernardt, C. (2004) Over Induced emotion, ‘stoom’, ‘water’en ‘ijs’; Psycho-educatie in groepsverband voor familie van patiënten met schizofrenie MGv, 6, 510-524.
 • Bernardt, C., Oenen, van, F.J., Dekker, J. & Mulder, W. (2006). Spoedeisende psychiatrie in Amsterdam; de organisatie van een psychiatrische eerstehulppost. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 10-61, 827-837.
 • Oenen, van, F.J. (2011) ‘Moeilijke patiënten’. Reactie op het artikel van Koekkoek, van Meijel en Hutschemaekers. MGv 07/2 2007.
 • Oenen, van, F.J. (2011) De genormaliseerde T-score. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid,1-2-66, 3-6.
 • Oenen, van, F.J. (2011). ‘Het is mijn vriend die mij mijn fouten toont’; Cliëntfeedback als leidraad voor de behandeling, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, maart 2011.
 • Oenen, FJ van & Breukers, P. Cliëntfeedback. Reactie op De cliënt is koning, de therapeut is raadsheer. Een beschouwing op cliëntfeedback in Nederland ( Janse, van Dijk & Verbraak, MGv 11-11). MGv, 2012.
 • Oenen, F.J. van, Schipper S, Van R, Schoevers R, Peen J, Dekker J, et al. Efficacy of immediate patient feedback in emergency psychiatry: A randomized controlled trial in a crisis intervention and brief therapy team. BMC Psychiatry, 2013, 13:331.
 • Oenen, F.J. van, S. van Deursen, J. Cornelis. De rol van de psychiater; medisch, contextueel én persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56 (2014) 11, 728-736.
 • Oenen, F.J. van (2019). Het misverstand psychotherapie. Amsterdam: Boom
 • Ploegmakers-Burg, M. (1988). De adolescentiefase: de ontwikkeling van de adolescent binnen de cyclus van het gezin. Een kader voor indicatiestelling. In: B. Driessen & H. de Hoogh (ed). Psychotherapie met adolescenten: zelf doen maar niet alleen. Deventer: Van Loghum Slaterus, p.47-61.
 • Ploegmakers- Burg, M.E.J. (2001). Een goede heks is nooit weg. Agressie in de vrouwelijke ontwikkeling. In: Over een grens: psychotherapie voor adolescenten, ed. Roosen, C.J.A, Savenije, A, e.a. Van Gorcum (p.86-102).
 • Ploegmakers-Burg, M.E.J. (2001). Jong geleerd, oud gedaan. Adolescent, seksualiteit en gezin. In: Gerritzen, H.M.J.A. (red.) Adolescentie en seksualiteit. Van Gorcum, Assen.
 • Stortelder, F. & Ploegmakers-Burg, M. (2005). De ontwikkeling van het zelf. Een psychoanalytisch ontwikkelingsmodel van de infantresearch. Kinder en Jeugdpsychotherapie, 32(1), 11-29
 • Ploegmakers-Burg, M.E.J. (2007). Het gezin van Kleine Hans. In: Dijs, e.a. (red) Psychoanalytische psychotherapie in de 21 ste eeuw. Van Gorcum, Assen.
 • Ploegmakers-Burg, M.E.J. (2008). Transgenerationele relatietherapie. In: Savenije A, Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red). Handboek systeemtherapie. De Tijdstroom Utrecht, 2008, p 327-339
 • Ploegmakers- Burg, M.E.J. (2008). Zin in eten: de betekenis van eten in de adolescentie.In: De Volder F, Mettrop-Wurster I. (red). De inwendige mens: Psychoanalytische beschouwingen over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en ouders.
 • Ploegmakers- Burg, M.E.J. (2008). 'Eten is Onzin'; het ontstaan van eetstoornissen in de puberteit en adolescentie. In: De Volder F, Mettrop-Wurster I. (red). De inwendige mens: Psychoanalytische beschouwingen over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en ouders.
 • Bentinck van Schoonheten. A, Gualthérie van Weezel, LM, Ploegmakers- Burg, M.E.J. (2009). Psychodynamische Therapie. In: Haes, JCJM De e.a.(red). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Assen, Van Gorcum.
 • Stortelder, F. & Ploegmakers-Burg, M.E.J. (2010). Adolescence and the Reorganization of Infant Development: A Neuro-Psychoanalytic Model, The Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 38, 3, 503-533.
 • Ploegmakers-Burg, M.E.J. (2014). Transgenerationele relatietherapie. In: Savenije A, Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red). Handboek systeemtherapie, 2e geheel herziene druk. De Tijdstroom Utrecht, 2014, p 413-423.
 • Ploegmakers-Burg, M. (2021). Supervisie in vele opzichten. Tien jaar supervisorenopleiding bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Systeemtherapie 33, 1, 7-23