AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Opleidingen Systeemtherapie

Sinds 1988 verzorgt het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie de Opleiding Systeemtherapie, die leidt tot de registratie systeemtherapeut en het lidmaatschap van de NVRG. De opleiding is bedoeld voor psychologen, psychiaters en overige GGZ-professionals, die zich willen specialiseren in de gezins-en relatietherapie.

Het systeemdenken heeft een rijke traditie. Sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw hebben zich verschillende systeemtherapeutische perspectieven ontwikkeld, van waaruit naar gezinnen en relaties wordt gekeken. In de systeemopleiding van het AIGR maakt u kennis met deze verschilllende perspectieven. U leert een breed palet van diagnostische- en behandelingsinterventies kennen en toe te passen in verschillende contexten.

De opleiding wordt aangeboden in een aangesloten traject. Na de Basisopleiding volgen aansluitend de twee Specialistische cursussen. Door deze opbouw ontstaat een veilig en uitdagend leerklimaat, waarin de cursisten met en aan elkaar leren. Er wordt veel gewerkt in dyades. Daarin is ruimte om samen de lesstof voor te bereiden en te integreren maar ook thema's, die in het persoonlijk leven geraakt worden, een plaats te geven. Wij adviseren de opleiding als geheel te volgen, maar het is mogelijk om alleen de Basiscursus te doen, of later in te stromen in de Specialistische cursussen.

De opleiding bestaat uit de Basiscursus (132 uur) en twee Specialistische cursussen (elk 40 uur). De Basiscursus is gericht op de algemene diagnostiek en behandeling van systeemproblematiek. In de eerste Specialistische cursus Partnerrelatie therapie leert u vanuit verschillende perspectieven paarproblemen te diagnosticeren en te behandelen. De tweede Specialistische cursus Complexe Gezinnen in Ontwikkeling richt zich op specifieke systeemproblematiek gedurende de levensloop. Beide Specialistische cursussen worden aansluitend aan de Basiscursus aangeboden.

Basiscursus Systeemtherapie (132 uur)

Specialistische cursus deel 1: Partnerrelatie therapie (40 uur)

Specialistische cursus deel 2: Complexe gezinnen in ontwikkeling (40 uur)

Studiebelasting is 2 tot 4 uren literatuurstudie per bijeenkomst. Daarnaast dient de opleideling een aantal keren een presentatie in de opleiding voor te bereiden, een aantal keren een bijeenkomst te notuleren, evaluatie van - en reflectie op de bijeenkomsten te verzorgen, 'Werk-in-uitvoering' voor te bereiden (eenmaal aan het eind van de basiscursus en eenmaal aan het eind van de beide specialistische cursussen).

Naast het cursorisch deel van de opleiding dient de opleideling 3 supervisiereeksen en een leertherapie te doorlopen.

De eerste van de 3 supervisietrajecten wordt doorgaans in een groepje van 3 cursisten bij een NVRG erkende supervisor van het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie (AIGR) gevolgd. Gedurende het vervolg van de opleiding kunnen de andere 2 supervisietrajecten bij medewerkers van het AIGR of externe door de NVRG erkende supervisoren worden gevolgd.

Het cursorisch deel van de opleiding duurt bijna 3 jaar. Voor de exacte (voor)opleidingseisen kunt u de NVRG site raadplegen.

De opleiding vindt plaats bij het AIGR, Prinsengracht 697 in Amsterdam.

De door de NVRG erkende opleiders zijn: Ellen Kohnhorst, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, Reinout Graaff, psychiater/ psychotherapeut, Marian Ploegmakers-Burg, klinisch psycholoog, Albert Neeleman, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Margo Sandel, psycholoog/psychotherapeut en Christien de Jong, psycholoog/ psychotherapeut. Voor meer informatie over hen lees hier.

De volgende opleiding start 20 september 2023. Meer info over startdatum e.d., tarieven zie bijgaande kopjes.

Hieronder heeft u de mogelijkheid om u aan te melden.

Wilt u eerst nadere informatie, neemt u dan contact op via het het contactformulier.

 

Aanmelden Opleiding Systeemtherapie

Privacyreglement

Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u contact zoekt. Het volledige privacybeleid lees je hier.

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

De algemene- en leveringsvoorwaarden van ons opleidings- en cursusaanbod lees je hier.

Klachtenregeling

Het opleidersteam van de Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie heeft een klachtenregeling samengesteld. We hopen daarmee de kwaliteit te bevorderen van alle opleidingen systeemtherapie en studiedagen die door de Stichting Opleidingen worden aangeboden.Het volledige klachtenreglement lees je hier.