Specialisatie 2: Complexe gezinnen in ontwikkeling (40 uur)

Een mens is van verwekking tot dood in ontwikkeling. Dat geldt ook voor de relaties tussen mensen. Vandaar dat het nuttig kan zijn om systemen met een levensloopbril te bekijken. Een familielevenscyclus benadering kan helpen om op de toekomstige (risico)ontwikkeling van individuen en gezinnen te anticiperen.

De menselijke levensloop kent meerdere ontwikkelingslijnen. Deze lopen parallel aan elkaar door de uiteenlopende levensdomeinen heen (bijvoorbeeld familie, vriendschap, werk, scholing, seksualiteit). Ontwikkelingslijnen worden gekenmerkt door een reeks van transities, zoals verlies van maagdelijkheid in de seksualiteitslevenslijn of pensionering in de werklevenslijn. De ontwikkelingslijnen zijn voor mensen verschillend, omdat mensen verschillende transities meemaken met uiteenlopende uitkomsten. Zo trouwt bijvoorbeeld niet iedereen en wie dat wél doet, kan getrouwd blijven, een scheiding meemaken of verweduwd raken. De mogelijkheden en beperkingen die met elke overgang gepaard gaan, beïnvloeden de latere rondes van kansen en risico's.

Deze specialistische cursus verdiept zich in de specifieke systeemproblematiek die samenhangt met de ontwikkeling gedurende de levensloop. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Theoretisch kader voor het levensloopdenken en systemisch ontwikkelingsdenken
  • Het Infant Mental Health (IMH) perspectief: de behandeling van ouder en baby
  • Gezinsveerkracht bij meervoudige klachten in verschillende levensfasen (kinderen, adolescenten en ouders)
  • De seksuele ontwikkeling gedurende de levensloop
  • De complexe problematiek van multiculturele systemen (gastdocente Marie-Rose Moro)
  • De invloed van ernstige lichamelijke ziekte en rouw op paren en gezinnen.

Locatie
Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, Prinsengracht 697 in Amsterdam.

Lees hier meer over data en prijzen.