Opleiding tot Supervisor Systeemtherapie

Sinds 2010 organiseert het AIGR de Opleiding tot Supervisor Systeemtherapie. De opleiding leidt tot het NVRG - en (onder voorwaarden) - het NVP supervisorschap.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor aspirant supervisoren systeemtherapie en erkend door de NVRG. De NVRG stelt als voorwaarde dat u minstens vijf jaar door de NVRG erkend bent als systeemtherapeut. Deelnemers dienen verder minstens acht uur per week als systeemtherapeut te werken. 

Ten tijde van de opleiding dient u één of meerdere systeemtherapeuten i.o. of systeemtherapeutisch werkenden i.o. te superviseren. Deze supervisanten hebben minimaal 25 uur NVRG erkende TTK gevolgd. De cursist dient in zijn / haar rol als supervisor neutraal te staan ten opzichte van de supervisant (bijv. zij mogen niet in hetzelfde team te werken, geen hiërarchische of bevriende relatie hebben etc). De NVRG erkent deze supervisies vanaf de eerste cursusdag van de cursist/ aspirant supervisor.

Het is van belang tijdig op zoek te gaan naar een geschikte supervisant. Bij het intakegesprek voor de opleiding (in de maand juni/juli voor de start van de opleiding) vragen wij u een video-opname van een (kennismakings)gesprek met uw (aspirant)supervisant te laten zien. 

Bij de opleiding tot supervisor hoort tevens een leersupervisietraject van minimaal 8 sessies bij een NVRG erkende leersupervisor (lijst op te vragen bij de NVRG).

Vorm
De opleiding beslaat 45 uur, verdeeld over 5 dagen van 4 uur, 2 dagen van 5,5 uur en twee dagen van 7 uur. De frequentie van de dagen is eens per maand, op donderdag.

Inhoud
In de opleiding wordt een veilig en uitdagend klimaat gecreëerd waarin cursisten worden uitgenodigd vanuit verschillende invalshoeken te reflecteren op zichzelf als supervisor, op het vak van superviseren en op de betekenis van het zelf supervisant zijn. Aan de volgende onderwerpen wordt aandacht besteed:

 • supervisie als leerproces
 • de attitude en werkrelatie
 • formele aspecten van supervisie (supervisiecontract, leerdoelen)
 • ethische dilemma's
 • reflecteren: verschillende reflectiemodellen en invalshoeken, verschillende vormen van reflectie
 • valkuilen en parallelprocessen
 • verschillende supervisietechnieken
 • evaluatie en toetsing/beoordeling.

Eindtermen
Tijdens de opleiding schrijft de cursist een visiedocument, waarin wordt aangegeven hoe de cursist supervisie wil vormgeven, welke theoretische uitgangspunten daarin leidend zijn, wat zij/hij persoonlijk belangrijk vindt en hoe deze uitgangspunten worden geconcretiseerd. Daarnaast dient een videopresentatie te worden gemaakt: daarin illustreert de cursist aan de hand van opgenomen fragmenten van supervisiesessies zijn / haar beschreven supervisieprofiel.

Docenten

 • Albert Neeleman, klinisch psycholoog en psychotherapeut, opleider, leertherapeut, supervisor en leersupervisor van de NVRG.
 • Christien de Jong, psychotherapeut, opleider, supervisor en leersupervisor van de NVRG & leersupervisor NVP.
 • Marian Ploegmakers-Burg, klinisch psycholoog en psychotherapeut, opleider, supervisor & leertherapeut van de NVRG, NPAV, NVGP, VKJP en NVP.

Accreditatie
De cursus is erkend en geaccrediteerd door de NVRG en de NVvP (in geval psychiaters deelnemen). De NVP erkent de cursus in geval de cursusgroep uitsluitend uit academici bestaat (zonder accreditatiepunten).

Lees hier meer over data en prijzen.

Informatie en inschrijving
U kunt zich het hele jaar door voor deze opleiding aanmelden. Er zijn nog enkele plaatsen voor de opleiding die in september 2024 start. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Wilt u zich aanmelden, dan kunt u gebruik maken van onderstaande link.

Wat onze cursisten zeggen..