Beroepscode en rechten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Informatie hierover vindt u op www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl.

Belangrijke rechten zijn als u in psychotherapie gaat:

  • Uw recht op informatie.
  • Uw recht op geheimhouding van uw gegevens; alleen met uw schriftelijke toestemming mogen derden, zoals uw huisarts of een bedrijfsarts, worden geïnformeerd.
  • Uw recht op inzage van uw dossier.
  • Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen.
  • Uw recht om een klacht in te dienen.

Klachten

Als u niet tevreden bent over het contact of de behandeling, dan vragen wij u dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Ook kunt u om een andere behandelaar vragen. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen te verhelpen bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Voor het reglement en adressen verwijzen wij u naar de beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten www.lvvp.nl (zie: cliëntenfolder van de LVVP) of naar de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (www.nvrg.nl).

BIG-geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

Privacybeleid

Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u contact zoekt. Het volledige privacybeleid leest u in onderstaand document.