Opleiding tot Systeemtherapeut

De Opleiding tot Systeemtherapeut is opgebouwd uit:

 • de Basisopleiding (totaal 132 uur), bestaande uit het inleidend deel (60 uur) en het verdiepende deel, met daarin de wetenschappelijke module (72 uur)
 • Specialisatie deel 1: Partnerrelatie therapie (40 uur)
 • Specialisatie deel 2: Complexe gezinnen in ontwikkeling (40 uur)

In de Basisopleiding leert u de algemene diagnostiek en behandeling van gezinsproblematiek. In de eerste Specialisatie Partnerrelatie therapie leert u vanuit verschillende invalshoeken paarproblemen te begrijpen en te behandelen. De tweede Specialisatie Complexe Gezinnen in Ontwikkeling richt zich op specifieke systeemproblematiek gedurende de levensloop.

Kenmerkend aan de opleiding bij het AIGR is het kijken vanuit een integratief perspectief naar systemen. U maakt kennis met de verschillende systemische ziens- en werkwijzen, zodat u een breed en kleurrijk palet van kennis en vaardigheden ontwikkelt voor uw specifieke werksituatie.

Veilig en uitdagend leerklimaat

Wij bieden de opleiding in principe aan in een aaneengesloten traject van 2,5 jaar. Door deze opbouw ontstaat een veilig en uitdagend leerklimaat. Daarin leert men met en aan elkaar en kan er ruimte ontstaan om persoonlijke thema's die door de cursusstof worden aangesproken, aandacht te geven. Het merendeel van de cursisten volgt bij ons daarom de hele opleiding.  

Later instappen

Mocht er nog plek zijn in de opleidingsgroep dan is het ook mogelijk om in te stromen na 30 uur of na 60 uur, als u de Inleidende 30 uren of 60 uren al elders hebt gedaan in een cursus die door de NVRG erkend is. Ook instap in de Specialistische cursussen kan, als u een erkende basismoduile heeft afgerond en er plaats is.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De verschillende stromingen in de systeemtheorie: het structurele, leertheoretische, cybernetische, transgenerationele, psychoanalytische model en de postmoderne perspectieven waaronder de narratieve, dialogische en collaboratieve praktijken.
 • De verschillende fasen in de levenscyclus van het gezin. U leert welke specifieke taken elke fase heeft, welke patronen 'normaal' zijn en welke knelpunten zich kunnen voordoen.
 • Cultuurverschillen en de gevolgen van migratie voor een systeem.
 • Het kunnen herkennen van de krachtige kanten van een systeem en het stimuleren van de veerkracht.
 • Specifieke symptomatologie, zoals psychose, stemmingsproblemen, anorexie, verslaving, suïcidaliteit en seksuele problemen, geplaatst in de systeemcontext waarin ze voorkomen.
 • De persoon van de therapeut: Inzicht in verbanden tussen uw huidige levenssituatie, uw gezin van oorsprong en uw werk als relatie-en gezinstherapeut.
 • Bewustwording van eigen impliciete en expliciete (voor)oordelen en opvattingen over klachten, gezinssituaties, maatschappelijke en culturele normen.
 • De basisvaardigheden van de systeemtherapeut: invoegen; klachtinventarisatie; het kunnen formuleren van hypothesen; systeemgerichte vragen stellen; diagnosticeren en behandelplan opstellen; het toepassen van interventies.
 • Het oog krijgen voor en reflectie op samenwerking, co-therapie, organisatorische en team-processen.
 • Het ontwikkelen van een eigen werkstijl.

Lees hier meer over de opbouw van de Basisopleiding, data en prijzen.

Locatie

Amsterdams Instituut voor Gezins-en Relatietherapie, Prinsengracht 697 in Amsterdam.

Informatie en inschrijving

Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Wilt u zich aanmelden, dan kunt u gebruik maken van onderstaande link.  

.