Vergoeding en tarieven

Gezins- en relatietherapie worden niet vergoed door de verzekering.

Onder bepaalde omstandigheden kan vergoeding door uw verzekeraar wel plaatsvinden. BIjvoorbeeld bij een individuele diagnose bij u, uw partner of een ander gezinslid. Dan kunnen de gesprekken vallen onder psychotherapie. 

Zelf betalen

De meest relatie- en gezinsproblemen worden niet door uw ziektekostenverzekering vergoed. De gesprekken betaalt u dus zelf. Het tarief van een gesprek is gebaseerd op € 37 per kwartier. Een individueel consult duurt doorgaans 1 uur en kost € 148, een relatieconsult van 5 kwartier kost € 185. Met u kan worden besproken of de gesprekken onder coaching vallen en in aanmerking komen voor belastingaftrek. In dat geval betaalt u bovenop het tarief nog 21 % BTW.

Vergoeding door uw verzekeraar

Vergoeding door uw verzekeraar kan alleen als de relatie- en gezinsproblemen samenhangen met een individuele diagnose bij u, uw partner of een ander gezinslid. In dat geval kunnen de gesprekken vallen onder psychotherapie. Uw huisarts, of de aan de huisartsenpraktijk verbonden praktijkondersteuner, beoordeelt of uw klachten in aanmerking komen voor psychotherapie. U krijgt dan een verwijsbrief van de huisarts of praktijkondersteuner. Deze neemt u mee naar uw eerste afspraak. Psychotherapie valt onder de Basisverzekering. De tarieven voor psychotherapie staan vast. Uw verzekeraar vergoedt de gesprekken, met aftrek van uw (nog niet gebruikt) eigen risico.

Slechts een beperkt aantal collega's uit ons team werkt met verzekeraars samen. Als u in overleg met de huisarts de gesprekken door uw verzekeraar wilt laten vergoeden en uw huisarts heeft een verwijsbrief gegeven, kunt u alleen bij hen terecht. Als deze therapeut met uw verzekeraar een contract heeft afgesloten, worden de gesprekken rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd. Als uw therapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, schiet u de maandelijkse factuur van de gesprekken zelf voor. U kunt deze daarna zelf indienen bij uw verzekeraar via de restitutiepolis. Hoeveel u terug krijgt, hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Houdt u er verder rekening mee dat voor psychotherapeutische hulp, net als voor alle andere (para)medische zorg, eerst uw eigen risico wordt aangesproken. Dit bedraagt in 2023 € 385 per persoon, tenzij u een hoger bedrag heeft afgesproken.

Hoewel de privacy van uw gegevens voldoende beveiligd zou moeten zijn, zijn daarover nog veel twijfels. Deze kan daarom niet volledig gegarandeerd worden. De factuur die aan uw verzekeraar wordt gestuurd is niet anoniem: uw verzekeraar kan op de nota de globale diagnose en behandelactiviteiten inzien. Als u van deze vergoedingsmogelijkheid gebruik wilt maken, vraagt uw therapeut bij de start van de behandeling of u kunt instemmen met het feit dat uw gegevens volgens deze procedure worden verwerkt.

Informatie

Als u belt om informatie of om U aan te melden, worden deze mogelijkheden met u besproken. U kunt dan aangeven of u de gesprekken zelf kunt bekostigen of in overleg met uw huisarts wilt nagaan of deze door uw verzekeraar kunnen worden vergoed.