Algemene voorwaarden & leveringsvoorwaarden

Stichting Opleidingen AIGR streeft ernaar om post-academische opleidingen en nascholing aan te bieden, die bijdraagt aan het verbeteren van het professioneel functioneren in de Geestelijke Gezondheidszorg op het gebied van de gezins- en relatietherapie.

1. Toepasselijkheid

Door het inschrijven aan de cursus aanvaardt de cursist de algemene voorwaarden van Stichting Opleidingen AIGR.

2. Inschrijving

Op onze website kan  je een inschrijfformulier opvragen. Na inschrijving krijgt de cursist binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging en wordt de cursist, als hij/zij voldoet aan de vooropleidingseisen, uitgenodigd voor een intakegesprek met twee opleiders. Bij geschiktheid van de cursist krijgt deze een opleidingscontract toegestuurd. Na ondertekening van dit contract is deelname definitief en de overeenkomst tot deelname tot stand gekomen. Na ondertekening geldt een bedenktijd van 14 dagen.

3. Toelating

Stichting Opleidingen AIGR behoudt zich het recht voor om een persoon voor een opleiding te weigeren.

4. Certificaat

De aanwezigheid wordt op een digitale presentielijst bijgehouden. Een certificaat wordt verstrekt wanneer een cursist minimaal 90% aanwezig is geweest en er een voldoende beoordeling is behaald bij de toetsing.

 

Betalings-en leveringsvoorwaarden

De deelnemer wordt op de hoogte gesteld van de volgende betalings- en leveringsvoorwaarden.

1. Levering door het opleidingsinstituut

Stichting Opleidingen AIGR levert de cursus, student- en procesbegeleiding gedurende de cursus en toegang tot onze digitale leeromgeving met daarbinnen de literatuur, het opleidingsprogramma en de evaluatieformulieren.

2. Duur van de opleidingsovereenkomst

De opleidingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus.

3. Betaling

Stichting Opleidingen AIGR stuurt 8 weken voor aanvang van de opleiding een factuur naar de cursist/opleidingsdeelnemer of naar een vertegenwoordiger van de organisatie waar deze werkzaam is wanneer dit op het opleidingscontract is aangegeven.

Binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum dient aan de betaling te zijn voldaan. Indien er niet betaald is kan Stichting Opleidingen AIGR de cursist de toegang tot de opleiding ontzeggen.

4. Betalingstermijnen

Cursusgelden worden voorafgaand aan de cursus voldaan. In overleg kan een betalingsregeling in 2 of 3 termijnen worden overeengekomen. Dit kan op het opleidingscontract worden aangegeven.

5. Annulering door het opleidingsinstituut

Onder de volgende condities kan de cursus worden geannuleerd:

  • De start van de cursus wordt door het opleidingsinstituut uitgesteld bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene calamiteiten.
  • Bij uitstel of annulering door het opleidingsinstituut komt de opleidingsovereenkomst te vervallen en worden alle betaalde cursusgelden binnen 14 dagen gerestitueerd.

6. Restitutieregeling bij annulering door het opleidingsinstituut

Bij uitstel of annulering van een cursus door het opleidingsinstituut vervalt de opleidingsovereenkomst en worden alle betaalde cursusgelden binnen 14 dagen gerestitueerd. Bij annulering van een studiedag door het opleidingsinstituut worden alle betaalde inschrijvingsgelden binnen 14 dagen gerestitueerd.

7. Restitutieregeling bij annulering door de deelnemer

Na het inzenden van het getekende contract/opleidingsovereenkomst geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Annulering door de deelnemer kan alleen schriftelijk.

Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. De ontvangst van het annuleringsverzoek wordt schriftelijk door het opleidingsinstituut bevestigd.

Bij het cursusaanbod geldt de volgende terugbetalingsregeling:

  • Tot 8 weken voor aanvang 75% restitutie
  • Tot 4 weken voor aanvang 50% restitutie
  • Tot 2 weken voor aanvang 25% restitutie
  • Tot aanvang 10% restitutie

Administratiekosten bij annulering 50,-.

Bij annulering van studiedagen geldt de volgende terugbetalingsregeling:

  • tot 4 weken tevoren  50% restitutie
  • tot 2 weken tevoren  25% restitutie

Administratiekosten bij annulering 45,-

8. Klachtenregeling

Lees hier meer over de Klachtenregeling.

Lees hier verder over de Opleidingen Systeemtherapie.