AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Opleidingen Systeemtherapie

Sinds 1988 verzorgt het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie de Opleiding Systeemtherapie, die leidt tot de registratie systeemtherapeut en het lidmaatschap van de NVRG. De opleiding is bedoeld voor psychologen, psychiaters en overige GGZ-professionals, die zich willen specialiseren in de gezins-en relatietherapie.

De opleiding bestaat uit een Basiscursus (132 uur) en twee Specialistische cursussen (elk 40 uur). De Basiscursus is gericht op de algemene diagnostiek en behandeling van systeemproblematiek. In de eerste Specialistische cursus Partnerrelatie therapie leert u vanuit verschillende perspectieven paarproblemen te diagnosticeren en te behandelen. De tweede Specialistische cursus richt zich op specifieke systeemproblematiek gedurende de levensloop. Beide Specialistische cursussen worden aansluitend aan de Basiscursus aangeboden.

Basiscursus Systeemtherapie (132 uur)

Specialistische cursus deel 1: Partnerrelatie therapie (40 uur)

Specialistische cursus deel 2: Levensloop (40 uur)

Gedurende de opleiding kan bij één van de medewerkers van het Amsterdams Instituut een supervisietraject worden gevolgd. De totale opleiding duurt ruim 2 jaar. Voor de exacte opleidingseisen kunt u de NVRG site raadplegen.

 De opleiding vindt plaats bij het AIGR, Prinsengracht 697 in Amsterdam.

De door de NVRG erkende opleiders zijn: Ellen Kohnhorst, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, Reinout Graaff, psychiater/ psychotherapeut, Marian Ploegmakers-Burg, klinisch psycholoog, Albert Neeleman, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Margot Sandel, psycholoog/psychotherapeut en Christien de Jong, psycholoog/ psychotherapeut. Voor meer informatie over hen lees hier.

Voor meer informatie en het opvragen van het inschrijfformulier kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Lees hier meer over de prijzen en tarieven van de opleiding.