Consultatie

Het Amsterdams Instituut biedt consultatie aan individuele hulpverleners, aan teams of aan (samenwerkende) instellingen. Als een behandeling vastloopt of als er handelingsverlegenheid is ontstaan, kan de frisse blik van een buitenstaander vaak helpen.

Een frisse blik of even sparren

Als de samenwerking met cliënten of collega's stroef verloopt kan het wenselijk zijn om eens iemand met een professionele blik mee te laten meedenken over wensen en/of zorgen die er zijn. Of om te voorkomen dat problemen ontstaan.

Een consultatie kan worden aangevraagd als een traject van behandeling dreigt vast te lopen. In het complexe krachtenveld van een systeem zijn dergelijke impasses niet vreemd. Therapeuten kunnen zich in dit soort situaties onzeker en machteloos voelen. Een frisse blik helpt om de stagnatie te onderzoeken en nieuwe wegen te vinden om de dynamiek vlot te  trekken.

Ook in de samenwerking van een team of organisatie kan een stagnatie of impasse ontstaan. We onderzoeken gezamenlijk hoe de context(en) waarin de groep, het team of de organisatie functioneert van invloed zijn op de onderlinge communcatie en interactie, welke interactiepatronen zijn ontstaan en hoe sterke, veerkrachtige kanten van ieder en de groep als geheel weer kunnen worden aangesproken.