AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

HET VERBALE VOORBIJ

Studiemiddag over non-verbale benaderingen in systeemtherapie.

Veel aandacht gaat uit naar woorden en verhalen, maar systeemtherapie gaat ook over lijven, zintuigen, relaties en beweging! Deze studiemiddag inspireert 'voorbij het verbale' door ervaringen aan te reiken in workshops over de therapeutische relatie, dans, psychomotore therapie en beeldende werkwijzen (en meer).

Aansluitend op deze studiemiddag neemt Marian Ploegmakers-Burg afscheid van het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie.

Datum: 21 juni 2022 van 13.00 – 20.30 uur

Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 in Amsterdam

 

Workshops

Tijdens de studiemiddag nemen ervaren systeemtherapeuten ons in vier workshops mee naar de non-verbale systeemtherapie. Je kunt je inschrijven voor twee workshops:

 

  • Workshop 1: De therapeutische relatie: van evidence-based naar dance-based  door Saskia van Deursen & Flip Jan van Oenen

In deze workshop onderzoeken we wat nodig is om systemische technieken (zoals een meerzijdig partijdige attitude, inzoomen, uitvergroten, dubbelen) te kunnen toepassen en op het moment zelf in te kunnen spelen op ingangen voor verandering die zich aandienen in de loop van een gesprek.

 

  • Workshop 2: Beeldende- en andere non/verbale werkwijzen in systeemtherapie door Erik van der Elst & Jeroen Wierstra

In deze workshop wordt de toepassing van non-verbale technieken in systeemtherapie, zoals dramatherapie en sculpting, besproken en geoefend. Het focus ligt op non-verbale, ervaringsgerichte elementen waarbij spel centraal staat.

 

  • Workshop 3: Inspiraties uit de rijke combinatie van systeemtherapie en psychomotore therapie door Bruno Hillewaere & Marco Visser

Elk gezin is weer anders en leert op verschillende manieren. Doen en bewegen sluit beter aan bij de belevingswereld van sommige cliënten dan praten. Dat geldt zeker voor kinderen, maar dikwijls ook bij volwassenen. In deze workshop belichten we hoe beweging tot beweging kan leiden in vastzittende relaties.

 

  • Workshop 4: Een verrassing ..

 

Programma

13.00 – 13.25 uur: Ontvangst

13.25 – 13.55 uur: Het verbale voorbij – inleiding - Albert Neeleman, klinisch psycholoog & systeemtherapeut AIGR

14.00 – 15.15 uur: Workshopronde 1

15.15 – 15.45 uur: Pauze

15.45 – 17.00 uur: Workshopronde 2

Vanaf 17.00 uur: Afronding studiemiddag, aansluitend borrel en afscheidsceremonie Marian Ploegmakers - Burg

Kosten en aanmelding

De kosten voor deelname aan de studiemiddag bedragen € 150. Accreditatie is aangevraagd bij NVRG, FGzPT en  NVvP.

Voor de studiemiddag kan je je hier aanmelden. Wacht niet te lang met inschrijven, het aantal plaatsen in beperkt. We streven ernaar om tenminste één workshop van je keuze te garanderen.