AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Monica McGoldrick

Studiedag in samenwerking met Lorentzhuis en Euthopia UITGESTELD

Monica McGoldrick is een Amerikaanse gezinstherapeut, docent en schrijver. Zij is Director of the Multicultural Family Institute (zie https://multiculturalfamily.org).

Zij is vooral bekend voor haar werk met genogrammen, waarover zij vele publicaties deed verschijnen (onder andere het klassieke standaardwerk Genograms: Assessment and Intervention, 1e editie 1985). Maar ook op het gebied van gender, cultuur, verlies, de family life cycle en veerkracht is zij tot op de dag van vandaag een belangrijke innovator in ons werkveld. Zij geldt als een autoriteit binnen systeemland en heeft diverse onderscheidingen gekregen voor haar werk, waaronder een eredoctoraat van de Smith College School for Social Work en de American Family therapy Academy Award. McGoldrick is een veelgevraagd spreker binnen ons vakgebied en bovenal een aimabel en bevlogen mens.

Monica zal in deze workshop aan de hand van een helder theoretisch kader en met behulp van video’s met casusmateriaal uiteenzetten hoe genogrammen kunnen helpen bij het zoeken naar verhalen van veerkracht en verbinding. In het werken met cliënten en gezinnen lopen we vaak vast in verhalen waarin trauma, verlies en isolement een grote rol spelen. Maar wanneer we deze verhalen kunnen verbinden met een context, waarin we rekening houden met o.a. cultuur, gender en religie, kan  er ruimte ontstaan voor nieuwe hoopvolle verhalen, verhalen van veerkracht en (her)verbinding.

Deelnemers nemen kennis van de theorie achter het gebruik van genogrammen en hoe genogrammen in een therapeutische setting in te zetten. McGoldrick neemt de deelnemers ook aan de hand van oefeningen mee op onderzoek naar eigen verhalen en hoe ze aan de slag kunnen met de verhalen van cliënten. Doordat de theorie en de praktijk tevens gekoppeld worden aan eigen persoonlijke ervaringen zal de persoon van de therapeut veel aandacht krijgen.

De dag heeft een interactief karakter met ruimte voor het stellen van vragen en de uitwisseling van ervaringen.

Helaas hebben we in de zomer van 2022 bericht ontvangen dat de studiedag opnieuw uitgesteld moet worden vanwege de gezondheid van Monica. Zodra er meer bekend is over doorgang van dit evenement wordt dat hier vermeld.