AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Consultatie

Het Amsterdams Instituut biedt consultatie aan individuele hulpverleners, teams of instellingen. De consultatie kan gaan over de indicatie, diagnostiek of het verloop van een behandeling, bijvoorbeeld als sprake is van complexe problematiek bij één of meerdere gezinsleden of de therapie vast dreigt te lopen.