AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Links

Verwijsadressen Relatie- en Gezinstherapie:

 • Het Lorentzhuis
 • Plein 20 - Amsterdamse Praktijk voor psychodiagnostisch onderzoek, ouderbegeleiding en kinder-en jeugd psychotherapie www.plein20.nl

Beroeps- en belangenverenigingen:

 • NIP - Nederlands Instituut voor Psychologen
 • NVP - Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
 • NVVP – Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten
 • NVRG – Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezintherapie
 • VKJP - Vereniging voor Kinder-en Jeugd Psychotherapie
 • NVPA – Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse 
 • NVGP – Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie 
 • VGCt – Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • EMDR - Vereniging EMDR Nederland
 • De Vrije Psych - Belangenvereniging voor DBC vrije praktijken
 • NVPO – Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie