AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Medewerkers

Juud Jonckheer
-

(1965) is GZ psycholoog en psychotherapeut en sinds 2003 verbonden aan het Instituut. Zij heeft een vrijgevestigde praktijk en is verbonden aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut in Amsterdam. In het werken met paren en gezinnen richt zij zich op het inzichtelijk maken van gecompliceerde interactiepatronen die vaak onbewust zijn en al veel langer bestaan. Door de partners meer bewust te maken van ieders aandeel in de escalerende conflicten of juist de emotionele verwijdering kunnen zij vaak zichzelf en elkaar beter leren begrijpen. Tevens gaat haar aandacht uit naar wat er goed gaat in de relatie en onderzoekt zij met het paar hoe zij deze krachtige kanten kunnen uitbouwen. Zij is supervisor van de NVRG.

Christien de Jong
-

(1965) is GZ psycholoog en psychotherapeut. Zij is sinds 2006 werkzaam bij het Instituut en heeft tevens een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Amsterdam. Zij is EFT therapeut. Vanuit de methodiek van de Emotionally Focused Therapy exploreert zij met de partners hun verbondenheid en onderliggende emotionele behoeften, waarin ze elkaar niet meer kunnen bereiken. In de therapie staat centraal hoe zij de verbinding met elkaar kunnen herstellen. Daarnaast is haar aandachtsgebied de behandeling van mensen die ten gevolge van een ernstige lichamelijke ziekte of andere traumatische gebeurtenis ontregeld zijn geraakt in de omgang met elkaar. In de therapie is de aandacht gericht op het herstellen van de verbondenheid in de verwerking van deze ervaringen. Zij is supervisor van de NVRG en als hoofddocent verbonden aan de Postmaster opleiding Psychosociale Oncologie van de RINO in Utrecht.

Reinout Graaff
-

(1957) is psychiater-psychotherapeut en sinds 2003 verbonden aan het Instituut. In de behandeling van echtparen en gezinnen kenmerkt hij zich door een praktische en oplossingsgerichte oriëntatie. Daarnaast is hij sinds 1991 werkzaam als consulent in de acute, sociale, forensische en verslavingspsychiatrie en tevens als zodanig verbonden aan de Reclassering. Vanuit het Instituut biedt hij ook coaching en advies, o.a. bij GGZ-instellingen omtrent samenwerkingsproblemen, teamontwikkeling en de implementatie van systeemtherapeutische behandelingen. Hij is supervisor en opleider van de NVRG.

Frans Holdert
-

(1952) is arts-psychotherapeut en heeft meer dan 30 jaar gewerkt als psychiater en kinderpsychiater met gezinnen waarin psychiatrische problemen voorkomen (trauma, ADHD, depressie, bipolaire stoornissen, psychose). Hij is één van de oprichters van het Instituut en werkt nog steeds met gezinnen en paren. Daarnaast is hij opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG en VKJP en geeft coaching aan individuen en teams.

Ellen Kohnhorst
-

is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij is tevens verbonden aan de Bascule, Centrum voor kinder- en Jeugd Psychiatrie in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en leertherapie. In haar werk met echtparen en gezinnen vindt zij het belangrijk eerst goed te luisteren naar het verhaal van cliënten en de vraag waarmee zij in therapie komen. In dialoog met hen wordt dan vaak duidelijk wat de betekenis van gedragingen, wensen en behoeften is. Haar manier van werken wordt ook wel aangeduid als Mentalisation Based (Family) Therapy. Bij deze vorm van therapie bevordert men door middel van reflectieve vragen het mentaliseren. Men ontdekt zo dat men een eigen binnenwereld heeft met eigen wensen en verlangens, die kunnen verschillen van die van de partner of van het kind, Een ander punt van aandacht is op welke wijze het gezin van herkomst een rol kan spelen in het huidige functioneren en hoe helende, sterke kanten van ieders levensverhaal kunnen worden aangesproken. Zij is opleider, supervisor en leertherapeut voor de NVRG en supervisor voor de VKJP.

Marie-José van Lieshout
-

(1959) is psychotherapeut, relatie-en gezinstherapeut en sinds 2004 werkzaam bij het Instituut. Zij heeft in het verleden vele jaren gewerkt met gezinnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in een adolescentendagbehandeling en in een kliniek voor jong volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek. Tegenwoordig werkt zij in echtpaarcoachingstrajecten o.a. vanuit evidence based methoden zoals de Emotionally Focused Therapy (EFT), de Gottman-methodiek en de Schema-focused therapie. Als nodig kan EMDR toegepast worden in aanwezigheid van de partner en worden elementen uit de MBCT/MBSR en Compassietherapie training gebruikt. In haar eigen praktijk geeft zij voor cliënten regelmatig MBCT trainingen als gecertificeerd mindfulness trainer. Daarnaast geeft zij de supervisorentraining voor de VGCt. Zij is supervisor, leertherapeut en opleider van de VGCt, supervisor en leertherapeut van de NVRG, supervisor van de VKJP en leersupervisor van de NVP. Zij is lid van de NVVP, VEN, VMBN en VVM.

Albert Neeleman
-

(1963) is GZ psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en seksuoloog. Hij werkt sinds 2013 bij het Instituut. Hiervoor was hij o.a. een aantal jaren als behandelaar en manager verbonden aan de Keerkring, Kenniscentrum voor Partnerrelatie en Psychiatrie en o.a. dirketeur hulpverlening bij jeugdzorgaanbieder  Yorneo. Zijn expertise betreft relatie-en gezinstherapie, groepsbehandeling en seksuologie gedurende de levensloop, onderwerpen waar hij ook over schrijft en les over geeft. Hij geeft coaching en advies aan individuen, partnerrelaties, groepen en teams en is supervisor van de NVRG.

Flip Jan van Oenen
-

(1957) is arts / gezins- en relatietherapeut. Zijn behandelaanpak is erop gericht samen met cliënten de communicatieve knopen te ontwarren die het levensgeluk in de weg staan. De aandacht kan hierbij uitgaan naar onderliggende patronen of achterliggende verwachtingen en behoeften, maar ook naar meer praktische oplossingen. Hij ontleent inspiratie aan oplossingsgerichte-, narratieve en creatieve therapiestromingen. Hij was van 1985 - 2015 werkzaam als systeemtherapeut bij de Amsterdamse crisisdienst en is tevens verbonden aan het Centrum voor Relationele Therapie van Arkin te Amsterdam. Hij is supervisor voor de NVRG en certified trainer van het International Centre of Clinical Excellence. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek bij Arkin naar o.a. het effect van cliëntenfeedback.

Marian Ploegmakers-Burg
-

(1943) is GZ psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut en één van de oprichters van het Instituut. Als psychoanalytica werkt zij met kinderen en adolescenten, zowel individueel als in gezinnen en in groepen. Haar speciale belangstelling gaat uit naar relatieproblematiek tijdens de zwangerschap, rond de geboorte en de babytijd. Zij biedt de mogelijkheid van eenmalige of enkele consulten. Zij is opleider en supervisor van de NPAV, NVRG, NVGP, VKJP en NVP en leertherapeut van de NPAV en NVRG.

Mirjam Soons
-

(1959) is psychiater en psychotherapeut. Zij is sinds december 2012 verbonden aan het Instituut. Daarnaast werkt zij bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut, met als aandachtsgebied persoonlijkheidsproblematiek. In de therapie richt zij zich op de patronen en communicatieproblemen, die kunnen ontstaan in hechtingsrelaties ten gevolge van spanningen en het niet meer kunnen nadenken over zichzelf en de ander. Het herstel van het gevoel van verbondenheid en het hervinden van het vermogen tot nadenken kunnen helpen de interacties te ontwarren en de communicatie te verbeteren. Zij is lid van de NVRG en de NVPP.