AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Medewerkers

Reinout Graaff
-

(1957) is psychiater-psychotherapeut en sinds 2003 verbonden aan het Instituut. In de behandeling van echtparen en gezinnen kenmerkt hij zich door een praktische en oplossingsgerichte oriëntatie. Daarnaast is hij sinds 1991 werkzaam als consulent in de acute, sociale, forensische en verslavingspsychiatrie en tevens als zodanig verbonden aan de Reclassering. Vanuit het Instituut biedt hij ook coaching en advies, o.a. bij GGZ-instellingen omtrent samenwerkingsproblemen, teamontwikkeling en de implementatie van systeemtherapeutische behandelingen. Hij is supervisor en opleider van de NVRG.

Frans Holdert
-

(1952) is arts-psychotherapeut en heeft meer dan 30 jaar gewerkt als psychiater en kinderpsychiater met gezinnen waarin psychiatrische problemen voorkomen (trauma, ADHD, depressie, bipolaire stoornissen, psychose). Hij is één van de oprichters van het Instituut en werkt nog steeds met gezinnen en paren. Daarnaast is hij opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG en VKJP en geeft coaching aan individuen en teams.

Adam van Holten
-

(1981) is systeemtherapeut en relatietherapeut. Zijn werkwijze kenmerkt zich door ruimte te maken voor ieders beleving in de kamer en een veilige plek te creëren voor alle gezinsleden of beide partners. Hij maakt onder andere gebruik van de methode ‘een taal erbij’, waarbij via Duplo poppetjes gezinsdynamieken, intergenerationele aspecten en hechtingskwetsuren inzichtelijk en voelbaar worden. Adam tracht in de gesprekken voor afwisseling te zorgen door ergens diep op in te gaan en op andere momenten juist met speelsheid en humor contact te maken. Naast zijn werk bij AIGR werkt hij ook voor Levvel (kinder-en jeugdpsychiatrie) voor de dagbehandeling en kliniek eetstoornissen. Verder heeft Adam ruime werkervaring met adolescenten en complexe scheidingen (zowel met kinderen en ouders groepsbehandeling ‘Kinderen uit de Knel’). Hij is lid van de NVRG en het SKJ. In zijn dagelijks leven houdt Adam van hardlopen, de veelzijdigheid die Amsterdam te bieden heeft en zet zijn eerste stappen op het acteervlak. Hij woont samen met zijn vriendin in Amsterdam-Noord.

Juud Jonckheer
-

(1965) is GZ psycholoog en psychotherapeut en sinds 2003 verbonden aan het AIGR. Zij heeft een vrijgevestigde praktijk sinds 1999 en was tot 2014 verbonden aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut in Amsterdam. Tevens is zij werkzaam geweest bij verschillende GGZ instellingen als psychoanalytisch psychotherapeut en systeemtherapeut. In het werken met paren en gezinnen richt zij zich op het inzichtelijk maken van gecompliceerde interactiepatronen die vaak onbewust zijn en al veel langer bestaan. Door de partners meer bewust te maken van ieders aandeel in de escalerende conflicten of juist de emotionele verwijdering kunnen zij vaak zichzelf en elkaar beter leren begrijpen. Tevens gaat haar aandacht uit naar wat er goed gaat in de relatie en onderzoekt zij met het paar hoe zij deze krachtige kanten kunnen uitbouwen. Zij is EFT therapeut, EMDR therapeut en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) is zij supervisor en leertherapeut. Vanaf 2019 is zij betrokken als docent bij de systeemopleiding van het AIGR.

Christien de Jong
-

(1965) is GZ psycholoog en psychotherapeut. Zij is sinds 2006 werkzaam bij het Instituut en heeft tevens een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Amsterdam. Zij is EFT therapeut. Vanuit de methodiek van de Emotionally Focused Therapy exploreert zij met de partners hun verbondenheid en onderliggende emotionele behoeften, waarin ze elkaar niet meer kunnen bereiken. In de therapie staat centraal hoe zij de verbinding met elkaar kunnen herstellen. Daarnaast is haar aandachtsgebied de behandeling van mensen die ten gevolge van een ernstige lichamelijke ziekte of andere traumatische gebeurtenis ontregeld zijn geraakt in de omgang met elkaar. In de therapie is de aandacht gericht op het herstellen van de verbondenheid in de verwerking van deze ervaringen. Zij is opleider en supervisor van de NVRG en NVP en als hoofddocent verbonden aan de Postmaster Medische Psychologie van de RINO groep in Utrecht. Zij is tevens leersupervisor van de NVP.

Ellen Kohnhorst
-

is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij is tevens verbonden aan de Bascule, Centrum voor kinder- en Jeugd Psychiatrie in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en leertherapie. In haar werk met echtparen en gezinnen vindt zij het belangrijk eerst goed te luisteren naar het verhaal van cliënten en de vraag waarmee zij in therapie komen. In dialoog met hen wordt dan vaak duidelijk wat de betekenis van gedragingen, wensen en behoeften is. Haar manier van werken wordt ook wel aangeduid als Mentalisation Based (Family) Therapy. Bij deze vorm van therapie bevordert men door middel van reflectieve vragen het mentaliseren. Men ontdekt zo dat men een eigen binnenwereld heeft met eigen wensen en verlangens, die kunnen verschillen van die van de partner of van het kind, Een ander punt van aandacht is op welke wijze het gezin van herkomst een rol kan spelen in het huidige functioneren en hoe helende, sterke kanten van ieders levensverhaal kunnen worden aangesproken. Zij is opleider, supervisor en leertherapeut voor de NVRG en supervisor voor de VKJP.

Marinda Koopmans
-

(1971) is (kinder- en jeugd)psychiater en systeemtherapeut. Zij werkt sinds 2019 voor het instituut. Daarnaast is zij sinds 2004 verbonden aan een grote GGZ instelling, GGZ Nood-Holland-Noord, als kinder- en jeugdpsychiater en geeft sinds 2009 leiding aan een ambulant centrum voor jeugd GGZ. In haar contacten met kinderen, jeugdigen en hun ouders zijn veel besproken thema’s stemmingsproblemen, eetproblematiek, moeite in gedrag en communicatie (ADHD en autisme) en crisissituaties.
In het werken met gezinnen en echtparen  staat contact maken en luisteren naar het verhaal centraal. Ze biedt ruimte voor de context, intergenerationele thema’s en de betekenis van gedrag en emoties. Doel in het gesprek is om vastlopende patronen van communicatie en gedrag te ontwarren en ruimte en veerkracht te hervinden. Ze wordt geïnspireerd door elementen uit het narratieve, structurele en integratieve perspectief en de NVR stroming (geweldloos verzet).
Zij is lid van de NVRG (Nederlandse vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Albert Neeleman
-

(1963) is klinisch psycholoog - psychotherapeut. Hij werkt sinds 2013 bij het Instituut. Hij heeft de afgelopen 35 jaar op diverse plekken binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Zo was hij  o.a. als behandelaar en manager verbonden aan de Keerkring, Kenniscentrum voor Partnerrelatie en Psychiatrie en als manager/directeur hulpverlening bij jeugdzorgaanbieder Yorneo. Zijn expertise betreft onder andere relatie-en gezinstherapie, supervisie, groepsbehandeling en seksuologie gedurende de levensloop, onderwerpen waar hij ook over schrijft en doceert o.a. bij het Amsterdams Instituut, de Swolsche School en een aantal RINO's. Hij is opleider, supervisor en leertherapeut voor de NVRG en biedt coaching en consulten aan individuen, partnerrelaties, groepen en teams.

Flip Jan van Oenen
-

(1957) is arts / gezins- en relatietherapeut. Zijn behandelaanpak is erop gericht samen met cliënten de communicatieve knopen te ontwarren die het levensgeluk in de weg staan. De aandacht kan hierbij uitgaan naar onderliggende patronen of achterliggende verwachtingen en behoeften, maar ook naar meer praktische oplossingen. Hij ontleent inspiratie aan oplossingsgerichte-, narratieve en creatieve therapiestromingen. Hij was van 1985 - 2015 werkzaam als systeemtherapeut bij de Amsterdamse crisisdienst en is tevens verbonden aan het Centrum voor Relationele Therapie van Arkin te Amsterdam. Hij is supervisor voor de NVRG en certified trainer van het International Centre of Clinical Excellence. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek bij Arkin naar o.a. het effect van cliëntenfeedback.

Marian Ploegmakers-Burg
-

(1943) is GZ psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut en één van de oprichters van het Instituut. Als psychoanalytica werkt zij met kinderen en adolescenten, zowel individueel als in gezinnen en in groepen. Haar speciale belangstelling gaat uit naar relatieproblematiek tijdens de zwangerschap, rond de geboorte en de babytijd. Zij biedt de mogelijkheid van eenmalige of enkele consulten. Zij is opleider en supervisor van de NPAV, NVRG, NVGP, VKJP en NVP en leertherapeut van de NPAV en NVRG.

Margo Sandel
-

is GZ-psycholoog, psychotherapeut en relatie- en gezinstherapeut. Zij versterkt ons team met ingang van maart 2020. Zij heeft een lange en ruime ervaring in het werken met kinderen, adolescenten, ouders en gezinnen, grotere familiesystemen en hun context in de ambulante GGZ, waar ze individuele- en gezinsbehandelingen deed. Sinds enkele jaren werkt ze bij een multi-culturele instelling in Amsterdam, met zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. Daar doet ze, naast individuele behandelingen, ook gezins-en echtpaarbehandelingen. In haar werk als psychotherapeut/systeemtherapeut spelen, naast individuele problematiek, ook problemen rond de opvoeding, communicatie in het gezin, scheiding, partnerrelatieproblemen en trauma’s een rol. Zij werkt vanuit verschillende therapeutische invalshoeken. Zij doet mentaliserenbevorderende therapie in relaties en gezinnen, werkt met de kwetsbaarheidscyclus bij echtparen en zoekt met hen naar versterking van hun veerkracht. Haar speciale belangstelling gaat uit naar bi-culturele (echt)paren. Zij is supervisor en opleider van de NVRG, lid van de VKJP, NVP en de VEN (EMDR).

Mirjam Soons
-

(1959) is psychiater en psychotherapeut. Zij is sinds december 2012 verbonden aan het Instituut. Daarnaast werkt zij bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut, met als aandachtsgebied persoonlijkheidsproblematiek. In de therapie richt zij zich op de patronen en communicatieproblemen, die kunnen ontstaan in hechtingsrelaties ten gevolge van spanningen en het niet meer kunnen nadenken over zichzelf en de ander. Het herstel van het gevoel van verbondenheid en het hervinden van het vermogen tot nadenken kunnen helpen de interacties te ontwarren en de communicatie te verbeteren. Zij is lid van de NVRG en de NVPP.