AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Basiscursus Systeemtherapie (132 uur)

In de Basiscursus leert u de algemene diagnostiek en behandeling van gezinsproblematiek. We kijken vanuit een integratief perspectief naar systemen. U maakt kennis met de verschillende systemische ziens- en werkwijzen. U krijgt een overzicht van zowel de historische ontwikkeling van de systeemtherapie als van de huidige stand van zaken. U ontwikkelt vaardigheden en competenties voor het werken als systeemtherapeut.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De verschillende stromingen in de systeemtheorie: het structurele, leertheoretische, strategische, cybernetische, transgenerationele, narratieve, psychoanalytische model en de postmoderne ontwikkelingen.
  • De verschillende fasen in de levenscyclus van het gezin. U leert welke specifieke taken elke fase heeft, welke patronen 'normaal' zijn en welke knelpunten zich kunnen voordoen.
  • Cultuurverschillen en de gevolgen van migratie voor een systeem.
  • Het kunnen herkennen van de krachtige kanten van een systeem.
  • Specifieke symptomatologie, zoals psychose, stemmingsproblemen, anorexie, verslaving, suïcidaliteit en seksuele problemen, geplaatst in de systeemcontext waarin ze voorkomen.
  • Inzicht in verbanden tussen uw huidige levenssituatie, uw gezin van oorsprong en uw werk als relatie-en gezinstherapeut.
  • Het ontwikkelen van een eigen werkstijl.
  • Bewustwording van eigen impliciete en expliciete (voor)oordelen en opvattingen over klachten, gezinssituaties, maatschappelijke en culturele normen.
  • De basisvaardigheden van de systeemtherapeut: invoegen; klachtinventarisatie; het kunnen formuleren van hypothesen; systeemgerichte vragen stellen; diagnosticeren en behandelplan opstellen; het toepassen van interventies.
  • Het oog krijgen voor teamprocessen en co-therapie.

Lees hier meer over de opbouw van de Basiscursus Systeemtherapie.

Start volgende Basiscursus: september 2023

 

Aanmelden Opleiding Systeemtherapie