AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Startdatum, overige data & tijden

Start nieuwe opleiding: september 2023 (bij voldoende aanmeldingen)

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 9.00 - 13.00 uur, enkele keren hele woensdagen van 9.00 - 17.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties.

De frequentie van de bijeenkomsten in de Basiscursus is eens in de twee weken. De bijeenkomsten van de twee Specialistische cursussen vinden eens in de maand plaats.

Aanmelden Opleiding Systeemtherapie