AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Publicaties

 • Holdert, F.(1992).Over hubris in de gezinstherapie. Systeemtherapie 1992, 3, 4. p.209-223.
 • Holdert, F.(1996). Psychose en Gezinstherapie: Kaartlezen tijdens het invoegen. Systeemtherapie 1996, 8:2 p71-81.
 • Holdert, F.(2004). Liefde en Psychose: net als iedereen? Uit: Adolescenten en de Liefde, ed. Roosen, Savenije, Kolman en Beunderman, Van Gorcum ISBN 9023240073.
 • Holdert, F (2008). Psychiatrische Problemen. In: Savenije A, Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red). Handboek systeemtherapie. De Tijdstroom Utrecht, 2008, p 609-620.
 • Jong, CF de, Gualthérie van Weezel, LM (2009). Diagnostiek en Behandelplan. In: Haes, JCJM De e.a.(red). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Assen, Van Gorcum.
 • Gualthérie van Weezel, LM, Jong, CF de (2009). Persoonlijkheidsstoornissen. In: De Haes, JCJM e.a. (red). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie, handboek voor de professional. Assen,Van Gorcum.
 • Gualthérie van Weezel, LM, Garssen, BA, Jong, CF de (2005). Psychotherapie voor mensen met kanker. In: Schene, AH e.a. (red). Jaarboek voor Psychiatrie en psychotherapie 2005-2006. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
 • Gualthérie van Weezel, LM, Jong, CF de, Heuvel, F. (2004). In: Pool, G. e.a. (red). Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen.Van Gorcum, Assen.
 • Gualthérie van Weezel, LM, Jong, CF de (2008). Ziekte. In: Savenije A, Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red). Handboek systeemtherapie. De Tijdstroom Utrecht, 2008, p 609-620.
 • Savenije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M.(red.) (2008) Handboek systeemtherapie. De Tijdstroom, Utrecht.
 • Roosen, C.J.A., Savenije A., Kolman, A., Beunderman, R.(red.) (2008) Adolescenten en respect: psychotherapie met adolescenten. Assen: van Gorcum.
 • Roosen, C.J.A., Savenije A., Kolman, A., Beunderman, R. (red.) (2004). Adolesenten en de liefde: psychotherapie met adolescenten. Assen: van Gorcum.
 • Roosen, C.J.A., Savenije, A., Kolman, A., Beunderman, R.(red.) (2001) Over een grens: psychotherapie met adolescenten. Assen: van Gorcum.
 • Beunderman, A., Savenije, A., Rijke, F. de, Willems, P. (red.) (2007). Interculturalisatie in de Jeugd-GGz: wat speelt er?
 • Beunderman, A., Savenije, A., Mattheijer, M., Willems, P. (red.) (2004) Meer kleur in de Jeugd-GGz. Assen: van Gorcum.
 • Ende, M. van den & Savenije, A.(2002). Zwijgen versus spreken: geheimen als copingmechanisme bij biculturele adolescenten. Systeemtherapie, 14, 4, p.229-245 
 • Savenije, A. (2009). Interventies vanuit de systeemtherapie. In: J.C.J.M. de Haes, L.M. Gualthérie van Weezel, R. Sandeman, H.B.M. van de Wiel (2001). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie: Handboek voor de professional. Assen: van Gorcum
 • Savenije, A. (1999) ‘De opleiding tot systeemtherapeut is goed als….’: een onderzoek naar het begrip ‘kwaliteit’. Systeemtherapie, 11,2, p.72-86 • Savenije, A. (1995). De gezinstherapie van de toekomst. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 6, p. 423-429.
 • Westenberg, P.M., Jonckheer, J., Drewes, M.J., Siebelink, B.M., Treffers, Ph.D.A. (1998). Personality development: theoretical, emperical and clinical investigations opf Loevinger's concept of ego development. Earlbaum Publishers Mayway, New Yersey.
 • Westenberg, P.M., Drewes, M.J., Siebelink, B.M., Treffers, Ph.D.A., Jonckheer, J., Goedhart, A.W. (2000). Zinnenaanvullijst Curium (ZALC): een instrument voor het meten van ego-ontwikkeling. Swets & Zeitlinger Test Publishers.
 • Oenen, van, F.J. (2001). Het brein als bron van inspiratie. In: Het Brein. (red. R. van Gelder). Uitgave Hersenstichting Nederland, Den Haag.
 • Oenen, van, F.J. , Nyssen, Y., Achilles, A. & Bernardt, C. (2006). Crisisinterventie bij psychose. In: B. van Meijel en T. Kuipers: Zorg rondom schizofrenie, 79-93. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Oenen, van, F.J. & Bernardt, C. Veranderingsgerichte crisisinterventie; visie, methoden en technieken.  In R.A. Achilles, R.J. Beerthuis & W.M. van Ewijk (Red.) (2006). Handboek spoedeisende psychiatrie (pp. 79-127). Amsterdam: Benecke.
 • Oenen, van, F.J., Dam, van, A.M., Bernardt, C. & Post, van der, L. (2006). Spoedeisende ambulante hulp bij suïcidepogingen en levenstwijfel. In: van Heeringen (red.) Handboek suïcide, 189-231. Utrecht: de Tijdgeest.
 • Oenen, van, F.J., Bernardt C. & Post, van der, L. (2007) Praktijkboek crisisinterventie: de kunst van het interveniëren in moeilijke behandelsituaties in de spoedeisende psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Oenen, van, F.J. & Bernardt, C. Veranderingsgerichte crisisinterventie; visie, methoden en technieken.  In R.A. Achilles, R.J. Beerthuis & W.M. van Ewijk (Red.) (2011). Handboek spoedeisende psychiatrie, tweede editie (pp. 71-85). Amsterdam: Benecke.
 • F.J. van Oenen, C. Bernardt en J. Cornelis (2014). Crisisinterventie en omgaan met suicidaliteit. Handboek Systeemtherapie red. Savenije et al, 2e druk, pp 759-775. De Tijdstroom, Utrecht.
 • J. Cornelis, F.J. van Oenen, C Bernardt (2014) Systemisch werken in een psychiatrische context. Handboek Systeemtherapie red. Savenije et al, 2e druk, pp 717-733. De Tijdstroom, Utrecht.
 • Oenen van, F.J., Deursen van, S., Cornelis, J. (2014). De rol van de Psychiater; Medisch, Contextueel en Persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, jaargang 56, 728-735.
 • Oenen van, F.J, Cornelis, J. (2015). Verandering door verrassing: crisis. In: Meekeren, van, E. en Baars, J. (red): De ziel van het vak, pp 167-175. Amsterdam: Boom.
 • Cornelis, J. en Oenen van, F.J. (2015). Vastlopende behandelingen. In: Meekeren, van, E. en Baars, J. (red): De ziel van het vak, pp 191-198. Amsterdam: Boom.
 • Oenen, F.J. van, Seur, H.C. & Hommersom, H.W.J. (1992). Gezinstherapie: rechttoe-rechtaan de cirkel rond. Systeemtherapie, 2, 66-83.
 • Oenen, F.J., van (1994) ‘Het gezin in analyse’, ‘Het taaie ongerief’, ‘Mogelijke en onmogelijke hulpvragen’. Psychologie, 13e jaargang.
 • Oenen, F.J. van, Bernardt, C. & Post, L. van der (1995). Zorgwekkende zorgmijders; een behandelmodel voor zorgmijdende chronisch psychiatrische patiënten. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 50, 595-608.
 • Oenen, F.J. van (2000). Boekrecensie ‘Spoedeisende Psychiatrie’, Medisch Contact 27/28, 55e jaargang.
 • Oenen, F.J., van (2001) ‘Aan de grenzen van het voorstelbare’. Fysioscoop, 27e jaargang, 2;8-9.
 • Oenen, F.J. van (2001),  Het miskende relatie-instinct. Systeemtherapie,  1 jaargang 13, 4-28.
 • Oenen, F.J. van (2004) Waanwandel. Verkorte versie referaat ter gelegenheid van van Helsdingenprijs. MGv, 8.
 • Oenen, van, F.J., Bernardt, C. (2004) Over Induced emotion, ‘stoom’, ‘water’en ‘ijs’; Psycho-educatie in groepsverband voor familie van patiënten met schizofrenie MGv, 6, 510-524.
 • Bernardt, C., Oenen, van, F.J., Dekker, J. & Mulder, W. (2006). Spoedeisende psychiatrie in Amsterdam; de organisatie van een psychiatrische eerstehulppost. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 10-61, 827-837.
 • Oenen, van, F.J. (2011) ‘Moeilijke patiënten’. Reactie op het artikel van Koekkoek, van Meijel en Hutschemaekers. MGv 07/2 2007.
 • Oenen, van, F.J. (2011) De genormaliseerde T-score. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid,1-2-66, 3-6.
 • Oenen, van, F.J. (2011). ‘Het is mijn vriend die mij mijn fouten toont’; Cliëntfeedback als leidraad voor de behandeling, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, maart 2011.
 • Oenen, FJ van & Breukers, P. Cliëntfeedback. Reactie op De cliënt is koning, de therapeut is raadsheer. Een beschouwing op cliëntfeedback in Nederland ( Janse, van Dijk & Verbraak, MGv 11-11). MGv, 2012.
 • Oenen, van, F.J., Schipper S, Van R, Schoevers R, Peen J, Dekker J, et al. Efficacy of immediate patient feedback in emergency psychiatry: A randomized controlled trial in a crisis intervention and brief therapy team. BMC Psychiatry, 2013, 13:331.
 • F.J. van Oenen, S. van Deursen, J. Cornelis. De rol van de psychiater; medisch, contextueel én persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56 (2014) 11, 728-736.
 • Ploegmakers-Burg, M. (1988). De adolescentiefase: de ontwikkeling van de adolescent binnen de cyclus van het gezin. Een kader voor indicatiestelling. In: B. Driessen & H. de Hoogh (ed). Psychotherapie met adolescenten: zelf doen maar niet alleen (pp. 47-61). Deventer: Van Loghum Slaterus.
 • Ploegmakers- Burg, M.E.J. (2001). Een goede heks is nooit weg. Agressie in de vrouwelijke ontwikkeling. In: Over een grens: psychotherapie voor adolescenten, ed. Roosen, C.J.A, Savenije, A, e.a. Van Gorcum (p.86-102).
 • Ploegmakers-Burg, M.E.J. (2001). Jong geleerd, oud gedaan. Adolescent, seksualiteit en gezin. In: Gerritzen, H.M.J.A. Adolescentie en seksualiteit. Van Gorcum, Assen.
 • Stortelder, F., & Ploegmakers-Burg, M. (2005). De ontwikkeling van het zelf. Een psychoanalytisch ontwikkelingsmodel van de infantresearch. Kinder en Jeugdpsychotherapie, 32(1), 11-29
 • Ploegmakers-Burg, M.E.J. (2007). Het gezin van Kleine Hans. In: Dijs, e.a. (red) Psychoanalytische psychotherapie in de 21 ste eeuw. Van Gorcum, Assen.
 • Ploegmakers-Burg, M.E.J. (2008). Transgenerationele relatietherapie. In: Savenije A, Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red). Handboek systeemtherapie. De Tijdstroom Utrecht, 2008, p 327-339
 • Ploegmakers- Burg, M.E.J. (2008). Zin in eten: de betekenis van eten in de adolescentie.In: De Volder F, Mettrop-Wurster I. (red). De inwendige mens: Psychoanalytische beschouwingen over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en ouders.
 • Ploegmakers- Burg, M.E.J. (2008). 'Eten is Onzin'; het ontstaan van eetstoornissen in de puberteit en adolescentie. In: De Volder F, Mettrop-Wurster I. (red). De inwendige mens: Psychoanalytische beschouwingen over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en ouders.
 • Bentinck van Schoonheten. A, Gualthérie van Weezel, LM, Ploegmakers- Burg, M.E.J. (2009). Psychodynamische Therapie. In: Haes, JCJM De e.a.(red). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Assen, Van Gorcum.
 • Stortelder, F. & Ploegmakers-Burg, M.E.J. (2010). Adolescence and the Reorganization of Infant Development: A Neuro-Psychoanalytic Model, The Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 38, 3, 503-533.