AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Aanmelding

Helaas is de aanmeldingenstroom voor verzekerde zorg momenteel zo groot dat wij ons genoodzaakt zien daarvoor per 25 juni 2022 een aanmeldingenstop in te voeren. Voor zelfbetalers is er een wachtlijst, maar kunt u zich dus wel aanmelden.

U meldt zich aan via het telefonisch spreekuur. De tijden van het telefonisch spreekuur vindt u onder contact.

De spreekuurhouder vraagt u om de volgende informatie:

  • de namen en geboortedata van u, uw eventuele partner en kinderen
  • een korte samenvatting van de zorgen of problemen waarvoor u hulp zoekt
  • eerdere hulpverlening bij andere therapeuten
  • adres en telefoonnummer(s) waar u te bereiken bent.

Ook bespreekt de spreekuurhouder de vergoedingsmogelijkheden van de therapie met u (zie vergoeding en tarieven).