AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Aanmelding

U meldt zich aan via het telefonisch spreekuur. De tijden van het telefonisch spreekuur vindt u onder contact.

De spreekuurhouder vraagt u om de volgende informatie:

  • de namen en geboortedata van u, uw eventuele partner en kinderen
  • een korte samenvatting van de zorgen of problemen waarvoor u hulp zoekt
  • eerdere hulpverlening bij andere therapeuten
  • adres en telefoonnummer(s) waar u te bereiken bent.

Ook bespreekt de spreekuurhouder de vergoedingsmogelijkheden van de therapie met u (zie vergoeding en tarieven).