AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

De therapie

Na het eerste gesprek vinden de sessies meestal eens in de twee weken plaats. De sessies duren doorgaans vijf kwartier en worden over het algemeen tijdens kantooruren gepland. In de eerste gesprekken worden uw klachten en problemen verhelderd. Hoelang bestaan ze al? Hoe komen ze tot uiting? Wat is uw verklaring voor de problemen en wat heeft u zelf al geprobeerd om ze te verhelpen?

Naast de problemen komt ook aan bod hoe u elkaar hebt leren kennen, uit welk soort gezin u zelf afkomstig bent, wat de krachtige kanten zijn van uw relatie en wat u in moeilijke tijden heeft verbonden en overeind gehouden. In de praktijk zijn 15 sessies meestal voldoende om de problemen te verhelderen en deze zo mogelijk te helpen veranderen. Zo’n proces kan alleen slagen als u ook zelf bereid bent een actieve bijdrage te leveren.

Dat kan door mee te denken in de therapie, onder woorden te brengen wat er in u omgaat of u te verplaatsen in uw partner of uw kinderen. Het kan ook zijn dat u een opdracht mee naar huis krijgt. Vaak blijkt dat, door samen iets te ondernemen, weer meer ruimte komt voor wat u met elkaar verbindt.