AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Voor welke klachten en problemen kunt u bij het Instituut terecht?

Systeemtherapie kan helpen bij veel verschillende problemen. Het Instituut richt zich vooral op ingewikkelde gezins- en relatieproblematiek. Het kan bijvoorbeeld gaan om ernstige problematiek met escalerende conflicten; individuele problemen die de partnerrelatie of de familierelaties verstoren; partnerrelatieproblematiek die al jaren bestaat en waarbij eerdere therapie te weinig resultaat heeft gehad of problemen met (een van) de kinderen die een grote druk leggen op het hele gezin.

Soms staan relatie- of gezinsproblemen niet op de voorgrond, maar geven individuele problemen zodanige zorgen en complicaties dat het betrekken van de naasten van groot belang is. Bij individuele problemen kan dan gedacht worden aan psychische klachten van partners zoals een ernstige depressie, aan ernstige lichamelijke aandoeningen zoals kanker bij gezinsleden of bijvoorbeeld aan ADHD of eetstoornissen bij kinderen.