AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Vergoeding psychotherapie

Relatietherapie wordt niet vergoed door de verzekering. Onder bepaalde omstandigheden kan vergoeding plaatsvinden vanuit de Basis GGZ (BGGZ) of de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). De huisarts, of de aan de huisartsenpraktijk verbonden praktijkondersteuner, bepaalt of de aard en ernst van uw klachten in aanmerking komen voor psychotherapie vanuit de BGGZ of vanuit de SGGZ. Voor vergoeding van de gesprekken is een verwijsbrief van de huisarts of praktijkondersteuner nodig.

Als psychotherapie geindiceerd is, kan uw therapeut de gesprekken bij uw verzekeraar declareren, indien hij of zij een contract heeft met de betreffende verzekeraar. Dat gebeurt aan het einde van de behandeling. Uw therapeut registreert de gesprekken in een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). In de DBC worden de diagnose en activiteiten die in het kader van de therapie zijn verricht geregistreerd. De gegevens van de DBC worden geanonimiseerd opgeslagen in een landelijke database, het Diagnose Informatie Systeem (DIS). Hoewel de privacy van uw gegevens voldoende beveiligd zou moeten zijn, zijn daarover nog veel twijfels. De privacy van uw gegevens kan daarom niet volledig gegarandeerd worden. De factuur die aan uw verzekeraar wordt gestuurd is niet anoniem: uw verzekeraar kan op de nota de globale diagnose en behandelactiviteiten inzien. Als van deze vergoedingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, vraagt uw therapeut bij de start van de behandeling of u kunt instemmen met het feit dat uw gegevens volgens deze procedure worden verwerkt.

Vanwege de privacygevoeligheid van het DBC systeem werken een aantal therapeuten in ons team niet met DBC's. Als u bij hen in behandeling komt, wordt de therapie niet vergoed door de verzekering. Als u belt om informatie of om U aan te melden, worden deze mogelijkheden met u besproken. 

Tarieven coaching

De tarieven voor coaching liggen tussen de € 110,- en € 150,- per klokuur, exclusief BTW. Over coaching moet 21 % BTW worden betaald. Deze kosten zijn niet te declareren bij uw verzekering, maar wel voor de belasting aftrekbaar.