AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Supervisie en leertherapie

Alle medewerkers van het AIGR zijn systeemtherapeut. Hieronder staan de medewerkers die door de betreffende beroepsvereniging zijn erkend als supervisor, leersupervisor en/of leertherapeut.

Frans Holdert, arts-psychotherapeut

 • supervisor, erkend door NVRG, VKJP en NVP; leersupervisor NVRG
 • leertherapeut, erkend door NVRG

Albert Neeleman, Klinisch psycholoog - psychotherapeut

 • supervisor, erkend door NVRG
 • leersupervisor, erkend door NVRG
 • leertherapeut, erkend door NVRG en NVP

Reinout Graaff, psychiater, psychotherapeut

 • supervisor, erkend door NVRG

Ellen Kohnhorst, klinisch psycholoog en psychotherapeut

 • supervisor, erkend door NVRG en VKJP
 • leertherapeut, erkend door NVRG

Christien de Jong, GZ psycholoog en psychotherapeut

 • supervisor, erkend door NVRG en NVP
 • leersupervisor, erkend door NVRG en NVP

Juud Jonckheer, GZ psycholoog en psychotherapeut

 • supervisor, erkend door NVRG, NVPP en NVP
 • leertherapeut, erkend door NVPP en NVP

Margo Sandel, GZ psycholoog en systeemtherapeut

 • supervisor, erkend door NVRG

 

NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie

NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugd Pscyhotherapie

NVGP: Nederlandse Vereniging voor Groeps Psychotherapie

VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie

NVPA: Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (kind/adolescent)

NVPP: Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie