Ellen Kohnhorst

Ellen Kohnhorst is klinisch psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut. Ze heeft jarenlange ervaring als gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie, nu Levvel geheten, met als specialisme eetstoornissen, ALK (voorheen SOLK) en Infant Mental Health. Zij werkt met (echt)paren en gezinnen, waarbij zij in het eerste gesprek start met de vraag aan elk gezinslid wat hem of haar ertoe heeft gebracht al of niet in therapie te willen en wat eenieder ermee hoopt te bereiken. Verder maakt zij ruimte om ieders zorgen te bespreken. Daarnaast kijkt ze samen met het gezin of echtpaar wat zij hebben meegekregen van hun gezin van herkomst en in welke patronen ze lijken vast te zitten.

Zij is supervisor, leertherapeut en opleider van de NVRG en supervisor van de VKJP.